👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matte Direkt kap 2 Geometri 9A HT21

Skapad 2021-10-13 11:21 i Ärentunaskolan Uppsala
Tal årskurs 9 med boken Matte Direkt (2018) som grund
Grundskola 9 Matematik
Geometri kan i någon mening sägas vara den äldsta matematiken, då tidig matematik i stor utsträckning handlade om förhållanden i geometriska figurer.

Innehåll

 

 

Efter avslutat arbetsområde ska du kunna:

 • Göra beräkningar på olika typer av vinklar (vinklar)
 • Göra beräkningar med hjälp av Pythagoras sats (Pythagoras sats)
 • Utföra beräkningar med längd-, area- och volymskala (Skala)
 • Kunna några rymdgeometriska kroppar (rymdgeometriska kroppar)
 • Använda begreppet likformighet och göra beräkningar med hjälp av likformighet (likformighet 1likformighet 2)
 • Veta vad spegelsymmetri och rotationssymmetri innebär (symmetri)

Begrepp som du ska kunna använda är:

vertikalvinkel, sidovinkel, yttervinkel, likbelägna vinklar, alternatvinklar, Pythagoras sats, katet, hypotenusa, skala, förminskning, förstoring, längdskala, areaskala, volymskala, likformighet, kongruent, spegelsymmetri, symmetrilinje och rotationssymmetri

Planering

Vi kommer att arbeta i läroboken Matte Direkt 9 Upplaga 3. Boken finns inläst på ILT, använd gärna förklarande filmer på studi.se eller matteboken.se

 

Planering Geometri 9A ht 21

Vecka

9A

Tis.

60 min

Ons.

60 min (em)

Tors.

60 min (em)

Fre.

40 min

Läxa

v.39

27/9 -1/10

Vinklar

Grön s.54-55

Blå s. 74

Forts. s. 55

Prov 1 tillbaka

Blå s. 75

 

Pythagoras sats (vik)

Grön s. 56

Blå s. 76

Grön s. Pythagoras sats (vik)

Grön s. 57

Blå sid. 77

 

v.40

4/10 -8/10

 

Repetition Pythagoras sats

Grön s. 58-59

Blå forts med

Pythagoras sats

 

Forts.

Grön s.59 sen

Röd s. 86

Blå forts göra klart/ grön uppgifter Pythagoras sats

Planera grupper inför muntligt NP

 Gör klart

 

Provgenomgång

Prov 1

 

v.41

11/10 -15/10

Skala

Grön s. 60-61

Blå s. 78

Prova på del B Tidigare NP

 

Längdskala, areaskala, volymskala
Grön s. 62-63

Blå: s. 78-79

Genomgång

Tidigare NP del B

 

 

 

v.42

18/10 -22/10

 

 

Forts skala[JS1] 

Uppgifter från

Tidigare NP

 

Likformighet

Grön s. 64-65

Blå s. 80

 

Likformighet

Grön s. 66-67

Blå s. 81

Grön kurs/ alt arbetsblad

 

Symmetri

Grön s. 68-69

Blå s. 82

Repetition

5 och 6

s. 298-299

 

 

v.43

25/10 -29/10

Diagnos 2

 

Mer om vinklar

Röd s 84-85

Du som börjat på blå kurs fortsätter nu med grön kurs.

Forts. Mer om vinklar

Pythagoras sats

Röd s. 85-87

Grön kurs/ alt arbetsblad

 

Rymddiagonal

Röd s. 88

Grön kurs/ alt arbetsblad

 

 

Repetition 7

s. 300

 

V.44

 

LOV

 

 

 

 

v. 45

8/11-12/11

 

 

Mer om skala och likformighet

Röd s. 89-90

Arbetsblad

 

Repetition

Prov 2

Geometri

Del 1

Prov 2

Del 2

Geometri

Repetition 8

 

Lämna in rep 5-8.

v. 46

15/11-

19/11

PRAO

 

 

 

 

v. 47

22/11-26/11

Öva i NP-grupper

Muntligt NP

Ma/sv/ eng

Muntligt NP

Ma/sv/eng

 

 

 

 


 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Geometriska objekt och deras inbördes relationer. Geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  7-9
 • Avbildning och konstruktion av geometriska objekt, såväl med som utan digitala verktyg. Skala vid förminskning och förstoring av två- och tredimensionella objekt.
  Ma  7-9
 • Likformighet och symmetri i planet.
  Ma  7-9
 • Metoder för beräkning av area, omkrets och volym hos geometriska objekt, samt enhetsbyten i samband med detta.
  Ma  7-9
 • Geometriska satser och formler och behovet av argumentation för deras giltighet.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9