👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Månadens grönsak

Skapad 2021-10-13 11:24 i Ekebackens förskola Eslöv
Förskola
Vi arbetar återkommande med månadens grönsak. Detta gör vi för att barnen ska få förståelse för kost, hälsa välbefinnande, och för att de ska kunna uppleva grönsaker med hjälp av alla sina sinnen.

Innehåll

Mål:

Vi vill skapa möjligheter för barnen att lära sig mer om frukt och grönt på ett kreativt och lustfyllt sätt.
Vi vill ge barnen ökad kunskap om kost, hälsa och välbefinnande.
Vi vill göra barnen nyfikna på att prova på nya grönsaker genom att uppleva dem med hjälp av alla sina sinnen.

 

 

Bakgrund och Syfte:

Vi vill öka barnens kunnande gällande månadens grönsak eftersom vi ser att en ökad kunskap och förståelse kring ämnet kan påverka och bidra till en mer hälsosam livsstil. Samtidigt får barnen möjlighet att utmana sig själva genom att lära sig nytt och att våga prova. Dessutom tränar barnen sina förmågor att uppleva och beskriva med hjälp av sina sinnen så som lukt, smak och känsel.

 

 

Aktivitet och Metod/Teori: 

Vad ska vi göra?
Varje månad introducerar vi barnen för den nya grönsaken, och låter dem undersöka den. Tillsammans pratar vi om samband kost och hälsa. Vi kombinerar sedan grönsaken med en rolig och utmanade aktivitet.

Hur ska vi göra?
Vi arbetar med att inkludera alla våra sinnesupplevelser vid undersökandet av grönsakerna, och vi strävar efter att hålla lustfyllda, intressanta aktiviteter som lockar barnen. Vi utgår ifrån barnens intressen och delaktighet.

När, var, vem, varför?
Alla barn ska inkluderas i undervisningen kring månadens grönsak. Eventuellt sker detta på skilda sätt baserat på ålder, intresse och övriga förutsättningar.

Vi kommer gemensamt att reflektera och utvärdera vad som varit särskilt intressant och givande, samt hur vi kan hitta nya vägar att gå vidare och utvecklas i området.

Kopplingar till läroplanen

  • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
    Lpfö 18
  • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
    Lpfö 18
  • ta vara på barnens kunskaper, vetgirighet, vilja och lust att leka och lära samt stärka barnets tillit till sin egen förmåga,
    Lpfö 18