👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tenngjutning

Skapad 2021-10-13 12:06 i Wigulfskolan Norrtälje
Grundskola F – 9 Slöjd
Du kommer få kunskap om metallen tenn och skapa en egen gjutform i Masonite. Vi arbetar med slöjdbegrepp och dokumentation av processen.

Innehåll

Årskurs och tidsperiod

Åk 7, Trä- och metallslöjd.

Lärandemål - vad ska vi lära oss?

 • Skapa genom att skissa och framställa ett slöjdföremål.
 • Använda olika material för att skapa.
 • Reflektera över hur jag prövar och omprövar samt löser problem.
 • Ge omdömen om  arbetsprocessen.

Arbetsformer och planering

 1. Skissa.
 2. Följ instruktionerna av lärare samt i text och bild.
 3. Genomgångar av olika moment.
 4. arbeta med slöjdbegrepp.
 5. Dokumentera löpande i bild och text.
 6. Redovisa processen.

Examinerande uppgifter

 •          Tillverkat och redovisat ett föremål i tenn med hjälp av egentillverkad form i trä - tennföremål.

 •      Ge omdöme om arbetsprocessen, skriftlig inlämning - processrapport.

 

 

Uppgifter

 • Processrapport

Matriser

Sl
Gjuta i tenn

Kunskapskrav F
Kunskapskrav E
Kunskapskrav C
Kunskapskrav A
Framställa slöjd-föremål i olika material och former
Jag har ännu inte visat att jag kan formge och framställa slöjd-föremål i olika material
Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
Använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
Jag har ännu inte visat att jag kan använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
Ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjd-specifika begrepp. Visar på samband mellan form, funktion och kvalitet.
Jag har ännu inte visat att jag kan ge omdömen om arbetsprocessen, använda slöjd-specifika begrepp.
Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.