👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Version 2 À Plus! Chapitre 1-3

Skapad 2021-10-13 12:14 i Maja Beskowskolan Umeå
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
Bienvenue en France!

Innehåll

 

Syfte

Du får bland annat lära dig berätta vad du äter till frukost samt hur du använder olika artighetsfraser. Du får också lära dig olika fraser som man använder på en flygplats.

Innehåll

- Repetition av hur du beskriver en person. 

- Repetition av hur man böjer ett er-verb samt avoir och être i presens.

- Ord och fraser från texterna vi jobbar med. (frukostord, artighetsfraser, flygplatsord etc)

- Böjning av verben aller och faire.

- Frågeord.

Bedömning

- muntliga och skriftliga övningar på lektionerna.

- läxförhör

- skriftlig prov

 

 

 

Matriser

M2
Franska skriva

F
E
C
A
Ordförråd
Ditt ordförråd är begränsat men räcker för att göra dig förstådd i enkla sammanhang.
Ditt ordförråd är ganska varierat och räcker för att göra dig förstådd i olika sammanhang.
Ditt ordförråd är varierat. Du använder ord och fraser som passar den aktuella uppgiften.
Innehåll
Innehållet är lite tunt.
Du uttrycker dig enkelt, kortfattat och till viss del sammanhängande.
Du uttrycker dig utförligt, relativt sammanhängande och budskapet går fram.
Grammatik
Det går att förstå det du skriver även om det finns en hel del fel.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Några grammatiska fel förekommer men stör inte förståelsen.
Meningsbyggnad
Du skriver med enkla meningar och gör dig till viss del förstådd.
Du skriver med enkla meningar och gör dig för det mesta förstådd. Du försöker binda ihop meningarna och lyckas ibland med detta.
Du skriver med enkla meningar och gör dig förstådd. Du försöker binda ihop meningarna och lyckas oftast med detta.
Syfte
Du följer till viss del uppgiftens instruktion även om några delar saknas.
Du följer till viss del uppgiftens instruktion.
Du följer uppgiftens instruktion.

M2
Franska lyssna

F
E
C
A
Förståelse
Du förstår ännu inte det viktigaste av innehållet
Du förstår det viktigaste av innehållet även om du inte förstår allt.
Du förstår flera detaljer i det du hör.
Du förstår nästan allt även om det finns några detaljer som du inte förstår.
Innehåll
Du kan ännu inte beskriva och kommentera innehållet i det du hör
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehållet i det du hör.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du hör.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du hör.

M2
Franska läsa version 2

På väg
E
C
A
Förståelse
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkla texter.
Du kan förstå det mesta av innehållet och uppfatta detaljer i enkla texter.
Du kan förstå både helhet och viktiga detaljer i enkla texter.
Innehåll
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehållet i det du har läst.
Du kan på ett enkelt sätt beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du har läst.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i det du har läst.