👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Faktatext

Skapad 2021-10-13 12:59 i Västra skolan Falun
Eleverna ska skriva en uppsats och följa instruktioner enligt vissa punkter.
Grundskola 7 Svenska
Vi skriver texttypen "faktauppsats" om ett eget intresseområde. Arbetet avslutas med en muntlig redovisning i ämnet.

Innehåll

Syfte

 •  
  formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  
  anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  
  urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • söka information från olika källor och värdera dessa

 

Centralt innehåll

Se nedan

Konkretiserade mål

Kommunicera i skrift:
Eleven ska skriva en text som förmedlar information. 
 
Anpassa till mottagaren, syfte och sammanhang:
Texten ska vara informativ och passa för mottagaren

Språkliga strukturer:
Eleven ska följa instruktionerna och texten ska ha en tydlig struktur.

Undervisningen

Arbetets gång:

1. Idéer och inspiration
Välj intresseområde/ämne som du vill berätta om och veta mer om (syfte).

2. Gör en mindmap/lista på vad du redan vet om ämnet och vad du ska ta reda på mer om.      

3. Samla stoff
Hitta information från olika källor, böcker, Internet, annan media och personer i din omgivning. Kontrollera att materialet är trovärdigt.

4. Disponera / Struktur
Ordna din text så att det finns en "röd tråd", sortera bort det som ej ska vara med. Följ mallen för uppsats.

Genom att disponera skapar man en struktur (ordning) och sorterar materialet i olika grupper - delar in det i stycken, varje stycke handlar om en sak. Styckeindela alltid med en blankrad mellan styckena.

Skapa rubriker som passar ditt innehåll.

5. Börja skriva
Tänk på dina läsare medan du skriver.

6. Hjälp varandra. Be alltid någon att läsa igenom din text.

7. Granska ditt arbete. Se över innehåll och språk. Har du fått med allt som var viktigt? Kan du stryka något? Har du berättat så läsaren hänger med / förstår vad du menar? Fungerar början och slut? Fungerar styckeindelningen? Är meningsbyggnaden bra? Har du använt rätt skiljetecken? Är stavningen korrekt? Är du nöjd över slutresultatet, är du klar att lämna in?

Mall för uppsats

 En uppsats har en strikt struktur och ska se ut enligt följande

FRAMSIDA
med arbetets titel, ditt namn, klass, skola och årskurs. Bild går också bra.

Sida 1 innehåller rubrikerna:
Inledning
Här skriver du om varför du valt att skriva om just detta ämne. Till exempel vad som fått dig intresserad av ämnet eller inspirerat dig att skriva om just det här.
Syfte 
Vad är ditt syfte med denna uppsats? Vad vill du få fram, lära dig och andra som läser den? Vilka frågor vill du få svar på? 
Syftet kan t ex vara vara att lära sig mer om någon författare, ett djur eller en sport...


Sida 2 - (beroende på hur mycket fakta du har)
Faktadel (brödtext), här skriver du om ditt ämne och allt som du fått fram i din forskning kring dina frågor om ämnet. Du skriver och delar upp din text med hjälp av passande rubriker och styckeindelning. Tänk på att hålla dig till fakta, egna åsikter kommer senare i uppsatsen.


Sista sidan innehåller rubrikerna:
Avslutning (diskussion)
När du är klar med det du ville berätta om i faktadelen så avslutar du uppsatsen med några egna tankar som rundar av det hela, "knyter ihop säcken". Du kopplar ihop faktadelen med syftet. Var det enkelt eller svårt att hitta svar på dina frågor? Fick du reda på allt du tänkt dig? Har du lärt dig något nytt? Något som du kanske blev förvånad över? Har du fått nya frågor som du undrar över?
Källförteckning
Här skriver du ner vilka böcker du använt och dess författare. Vilka Internetsidor du har hämtat information ifrån (skriv hela adressen och datum). Vilka personer du har intervjuat eller annat du har använt dig av för att hitta information och svar till dina frågor.Formalia (vid renskrivning på dator):
Teckenstorlek 12 eller 14. Radavstånd 1,5. Sidhuvud med namn, klass, ämne och datum.

 

Detta bedöms

Faktauppsatsens

 • innehåll
 • struktur 
 • språk och stil
 • stavning och skrivregler

Informationssökning och källkritik

Muntlig redovisning

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  7-9
 • Olika sätt att skapa och bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  7-9
 • Redigering och disposition av texter med hjälp av digitala verktyg. Olika funktioner för språkbehandling.
  Sv  7-9
 • Språkets struktur med stavningsregler, skiljetecken, ordklasser och satsdelar.
  Sv  7-9
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  Sv  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan skriva olika slags texter med viss språklig variation, enkel textbindning och i huvudsak fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
  Sv  E 9
 • Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
  Sv  E 9
 • Sammanställningarna innehåller enkla beskrivningar och förklaringar, enkelt ämnesrelaterat språk samt i huvudsak fungerande struktur, citat och källhänvisningar.
  Sv  E 9

Matriser

Sv
Svenska: Faktatext

Uppsatsen

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Innehåll
Du beskriver ditt ämne på ett enkelt sätt
Du beskriver ditt ämne på ett utvecklat sätt
Du beskriver ditt ämne på ett välutvecklat och informativt sätt
Struktur
Texten är i huvudsak sammanhängande och begriplig för läsaren.
Texten är sammanhängande och strukturen är tydlig, tex tydlig styckeindelning. Läsaren förstår och kan följa med i din text.
Texten är sammanhängande och välstrukturerad, tex genom konsekvent styckeindelning, och effektiv inledning och avslutning. Läsaren förstår och lever sig mycket väl in i din text.
Källhänvisningar och eventuella citat fungerar i huvudsak.
Källhänvisningar och eventuella citat fungerar relativt väl.
Källhänvisningar och eventuella citat fungerar väl.
Språk och stil
Ordvalet är enkelt. Enkelt ämnesrelaterat språk. Tempusbruket stör inte förståelsen.
Ordvalet är varierat. Utvecklat ämnesrelaterat språk. Tempus används på ett riktigt sätt.
Ordvalet är träffande, varierat och specifikt. Välutvecklat ämnesrelaterat språk. Tempus används på ett riktigt sätt.
Enkel textbindning och i huvudsak fungerande meningsbyggnad.
Varierande textbindning och i huvudsak korrekt meningsbyggnad.
Varierande och välutvecklad textbindning. Meningsbyggnad är korrekt och välutvecklad.
Stavning och skrivregler
Du följer i huvudsak skrivreglerna, stavfel finns men stör inte läsningen.
Du följer relativt väl skrivreglerna, få stavfel.
Du följer skrivreglerna mycket väl.
Informationssök och källkritik
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett avgränsat urval av källor och för då enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett relativt varierat urval av källor och för då utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka, välja ut och sammanställa information från ett varierat urval av källor och för då utvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Muntlig redogörelse
Eleven kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande struktur och innehåll och viss anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande struktur och innehåll och relativt god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.
Eleven kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande struktur och innehåll och god anpassning till syfte, mottagare och sammanhang.