👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Den magiska dörren

Skapad 2021-10-13 13:06 i Rappestad skola Linköping
Välj ämne
Grundskola 3 Svenska
I denna större skrivuppgift kommer du att få skriva som en författare. Du kommer att få tydliga instruktioner för varje kapitel och hjälp med att använda ett språk som passar när du skriver en roman. I arbetet kommer du att få träna på att skriva olika typer av text och att använda olika skrivregler.

Innehåll

Mål

Du ska kunna:

 • använda stor bokstav, punkt, frågetecken,
 • stava vanliga ord,
 • skapa din text med röd tråd och tydlig inledning, handling och avslutning,
 • sätta ihop dina texter med passande bilder,
 • förbättra dina texter med hjälp av lärarens stöd/respons.

 

Undervisning

Du ska lära dig genom att:

 • skriva en roman i nio kapitel, med både text och bild,
 • följa de instruktioner som finns till varje kapitel,
 • i samband med instruktionerna samtala om vad som är viktigt att tänka på när det gäller meningsbyggnad, skiljetecken och stavningsregler,
 • du får träna att skriva på olika sätt, till exempel skriva ett brev, göra beskrivningar och skriva dialoger,
 • ta emot respons på texten och med hjälp av responsen förtydliga berättelsen.

 

Bedömning

Du får möjlighet att visa vad du kan:

 • Du bedöms löpande under lektionerna i hur du följer instruktioner och skriver utifrån olika texttyper genom lärarens stöttning.

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
  Sv  1-3