👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

STICKNING

Skapad 2021-10-13 13:42 i Södermalmsskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 7 – 9 Slöjd
Stickning är en gammal textil garnteknik som utövats och utvecklats av människor på alla kontinenter. För att sticka krävs endast garn och stickor.

Innehåll

Att tillverka föremål och bearbeta material med hjälp av redskap är ett sätt för människan att tänka och uttrycka sig. Slöjdande är en form av skapande som innebär att finna konkreta lösningar inom hantverkstradition och design utifrån behov i olika situationer. Slöjd innebär manuellt och intellektuellt arbete i förening. Det utvecklar kreativitet, och stärker tilltron till förmågan att klara uppgifter i det dagliga livet. Dessa förmågor är betydelsefulla för både individers och samhällens utveckling.

 

Vad ska vi arbeta med?

Undervisningen syftar till att:

 • få förståelse för hantverkstekniker
 • lära sig grunderna i stickning
 • få kännedom om stickningens historia
 • få kunskap om textila material och dess egenskaper 
 • utveckla kunskapen att läsa och följa beskrivningar
 • utveckla skicklighet i en process där tanke, känsla och handling samverkar
 • framställa föremål, överväga lösningar och utvärdera resultat 
 • lära sig slöjdspecifika ord och begrepp

 

Hur ska vi arbeta?

Gemensamma genomgångar av:

 • redskap
 • material
 • tekniker
 • skötsel
 • ord/begrepp/förkortningar
 • materiallära (ull)
 • historik
 • inspirationsmaterial

 

Skriftlig planering av stickprojekt utifrån val av produkt/redskap/material samt skriftlig reflektion och dokumentation i bild.

Individuell stickträning.

Arbeta efter arbetsbeskrivning.

Gemensamma och individuella diskussioner kring olika svårigheter som kan dyka upp.

 

Arbetsuppgift 1: TESTSTICKNING

grundläggande kunskaper och färdigheter inom stickning genom stickövning

uppläggning av maskor

räta och aviga maskor i olika kombinationer

maska av

 

Arbetsuppgift 2: BÄRBARPRODUKT

fördjupade kunskaper inom stickning genom att planera, tillverka och redovisa en produkt

stickning efter arbetsbeskrivning

val av produkt: 

 • sockar
 • vantar
 • mössa
 • pannband
 • halskrage

val av material: garnkvalité

val av redskap: typ av sticka samt grovlek och längd

val av teknik:

 • rätstickning
 • slätstickning
 • resårstickning
 • mosstickning
 • flätstickning

 

Vad ska du lära dig?

Bedömning görs kontinuerligt under arbetets gång:

 • hur du tar dig an uppgiften
 • kunskaper om material
 • kunskaper om redskap
 • hur du hanterar material och redskap
 • kunskap om olika tekniker
 • hur du arbetar med olika tekniker
 • hur du driver arbetsprocessen framåt
 • hur noggrann du är
 • hur du arbetar utifrån instruktioner såväl muntliga som skriftliga
 • hur du löser problem som uppkommer
 • hur du beskriver ditt arbete och hur du då använder slöjdspecifika ord och begrepp
 • estetiska val
 • genomförande av eget stickprojekt

 

Bedömning av dokumentation:

planering, analys och värdering av arbetsprocessen och dokumentera dessa i text och bild

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formge och framställa föremål i olika material med hjälp av lämpliga redskap, verktyg och hantverkstekniker,
  Sl
 • välja och motivera tillvägagångssätt i slöjdarbetet utifrån syftet med arbetet och utifrån kvalitets- och miljöaspekter,
  Sl
 • analysera och värdera arbetsprocesser och resultat med hjälp av slöjdspecifika begrepp, och
  Sl
 • tolka slöjdföremåls estetiska och kulturella uttryck.
  Sl
 • Centralt innehåll
 • Handverktyg, redskap och maskiner hur de benämns och hur de används på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  7-9
 • Slöjdarbetets olika delar: idéutveckling, överväganden, framställning och värdering och hur delarna i arbetsprocessen samverkar och påverkar resultatet.
  Sl  7-9
 • Undersökande av olika materials form, funktion och konstruktionsmöjligheter.
  Sl  7-9
 • Dokumentation i ord och bild av arbetsprocessen och resultatet, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sl  7-9
 • Egen formgivning med hjälp av olika material, färger och former.
  Sl  7-9
 • Slöjd och hantverk i Sverige och andra länder som uttryck för etnisk och kulturell identitet.
  Sl  7-9
 • Design, konsthantverk, hemslöjd och andra slöjdformer i det offentliga rummet.
  Sl  7-9
 • Olika material och hur de produceras utifrån ett hållbarhetsperspektiv.
  Sl  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan på ett enkelt och delvis genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner.
  Sl  E 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
  Sl  E 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger enkla motiveringar till sina val.
  Sl  E 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet bidra till att utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  E 9
 • Under arbetsprocessen bidrar eleven till att formulera och välja handlingsalternativ som leder framåt.
  Sl  E 9
 • Eleven kan ge enkla omdömen om arbetsprocessen med viss användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  E 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då enkla resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  E 9
 • Eleven kan på ett utvecklat och relativt väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och delvis egna initiativ.
  Sl  C 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
  Sl  C 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger utvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  C 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial.
  Sl  C 9
 • Under arbetsprocessen formulerar och väljer eleven handlingsalternativ som efter någon bearbetning leder framåt.
  Sl  C 9
 • Eleven kan ge utvecklade omdömen om arbetsprocessen med relativt god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  C 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då utvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  C 9
 • Eleven kan på ett välutvecklat och väl genomarbetat sätt formge och framställa slöjdföremål i olika material utifrån instruktioner och egna initiativ.
  Sl  A 9
 • I slöjdarbetet kan eleven använda handverktyg, redskap och maskiner på ett säkert och ändamålsenligt sätt med precision.
  Sl  A 9
 • Utifrån syftet med slöjdarbetet och kvalitets- och miljöaspekter väljer eleven tillvägagångssätt och ger välutvecklade motiveringar till sina val.
  Sl  A 9
 • Eleven kan i slöjdarbetet utveckla idéer med hjälp av erbjudet inspirationsmaterial och sådant som eleven själv har sökt upp.
  Sl  A 9
 • Eleven kan ge välutvecklade omdömen om arbetsprocessen med god användning av slöjdspecifika begrepp och visar då på enkla samband mellan form, funktion och kvalitet.
  Sl  A 9
 • Dessutom tolkar eleven slöjdföremåls uttryck och för då välutvecklade resonemang med kopplingar till egna erfarenheter samt trender och traditioner i olika kulturer.
  Sl  A 9