👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ute-Ugo & Krea-Tiva vt-22

Skapad 2021-10-13 13:49 i Dibber Kottebo Dibber Sverige AB
Förskola
Under perioden kommer undervisningen vara fokuserad på lärvännerna ute-ugo och kreativa.

Innehåll

Undervisningsplanering 

Vad ska läras ut? 

 • - Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
 • - Fantasi och föreställningsförmåga,

  - Kunskaper om växter och djur 
   

Varför?

För att ge barnen möjlighet att utforska sin kreativitet och fantasi genom att använda tillgångar från naturen som grund. 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi tänker sätta skapande med naturmaterial i fokus. Barnen ska erbjudas möjlighet att lära sig mer om materialet vi använder samt använda sin fantasi för att förvandla materialet till något annat. Kreativiteten ska också få flöda i ateljén med annat än naturmaterial, där vi tänker utforskar nya tekniker att skapa på. 

Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras?

Genom observationer av barngruppen under aktiviteter samt genom diskussioner med barnen på samlingar. 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Undervisningen riktar sig till samtliga barn i gruppen, vi kommer fortsätta arbeta i smågrupper som innan 3 dagar/vecka. Undervisningen ska anpassas så alla barn får rätt förutsättningar till en lärorik och lustfylld vardag. 

Av vem?

Förskolläraren har största ansvar i att se till att strukturerade planeringar finns, samt att delegera ut ansvar i olika aktiviteter.  Dokumenatation och reflektion ska göras av samtliga pedagoger, detsamma gäller genomförandet av aktiviteter. Varje pedagog ansvarar för sin smågrupp. Sigrid ansvarar för Resursuppdraget.

 

Vad är målet med undervisningen? 

Vårt mål är att barnen ska erbjudas pedagogiskt planerade aktiviteter minst 2 gånger/vecka i det berörda området. Tisdag samt torsdag ska innehålla olika skapande aktiviteter. Onsdagar är utflyktsdag där vi besöker naturen i området. Vi avslutar terminen med att ha en utställning där barnen får presentera skapandet för vårdnadshavare. 

 

 

 

 

   

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18