👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kursplanering matte 1

Skapad 2021-10-13 14:02 i Bäckängsgymnasiet C Borås Gymnasieskolor
Gymnasieskola Matematik
Välkommen till Matematik 1b. Kursen sträcker sig över hela läsåret och vi kommer använda läroboken Matematik 5000 men då kursplanen ser annorlunda ut denna termin så behöver vi hoppa lite fram och tillbaka i den.

Innehåll


Inledning

Vi kommer att använda oss av den gamla kursboken tillsammans med kunskapsmatrisen. Den nya kursboken består av fyra kapitel och boken ni har består av sex kapitel. Så det gäller att vara noga med att följa min planering. Efter varje kapitel (som den nya boken består av) kommer vi att ha ett prov. Efter sista provet kommer vi även ha ett nationellt prov på hela kursen. Detta sker vecka 20.

Examinationer sker prelimärt

 • Prov 1 vecka 42
 • Prov 2 vecka 7 
 • Prov 3 vecka 15
 • Nationellt prov vecka 20

 

Den nya kursboken (som ni inte har) består av följande kapitel:

Kapitel 1. Aritmetik och algebra

 • Repetition av räkneregler
 • Repetition av bråk och decimaltal
 • Uttryck och ekvationer
 • Mer om uttryck och ekvationer
 • Procent och förändring

Kapitel 2. Potenser och formler

 • Potenser
 • Potensekvationer
 • Uttryck och formler
 • Algebra och geometriska formler
 • Mönster och generella samband

Kapitel 3. Funktioner

 • Grafer och funktioner
 • Räta linjens ekvation
 • Olikheter
 • Funktioner och skrivsättet f(x)
 • Olika typer av funktioner

Kapitel 4. Sannolikhet och statistik

 • Repetition av sannolikhet
 • Slumpförsök i flera steg
 • Matematik och ekonomi
 • Statistik

Den tidigare kursboken som ni kommer ha tillgång till omfattas av följande kapitel.

Kapitel 1. Aritmetik

Kapitel 2. Procent

Kapitel 3. Algebra

Kapitel 4. Geometri

Kapitel 5. Sannolikhetslära och statistik

Kapitel 6. Grafer och funktioner

 

Lycka till!

 

Uppgifter

 • prov

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Hantering av formler och algebraiska uttryck, inklusive att faktorisera och multiplicera uttryck.
  Mat  -
 • Begreppen funktion, definitionsmängd och värdemängd. Representationer av funktioner i form av ord, funktionsuttryck, tabeller och grafer. Digitala metoder för att skapa funktionsgrafer.
  Mat  -
 • Metoder för att bestämma funktionsvärden. Digitala och grafiska metoder för att lösa ekvationer av typen f(x) = a.
  Mat  -
 • Begreppet linjär funktion och egenskaper hos linjära funktioner. Räta linjens ekvation. Metoder för att bestämma linjära funktioner.
  Mat  -
 • Metoder för att lösa linjära ekvationer.
  Mat  -
 • Begreppet index.
  Mat  -
 •  Begreppen oberoende och beroende händelse samt komplementhändelse. Metoder för att beräkna sannolikheter i flera steg, inklusive exempel från spel, risk- och säkerhetsbedömningar.
  Mat  -
 • Användning av kalkylprogram för beräkning av ränta och amortering.
  Mat  -
 • Användning av digitala verktyg för att effektivisera beräkningar och komplettera metoder, till exempel vid ekvationslösning.
  Mat  -
 • Problemlösning som omfattar att upptäcka och uttrycka generella samband.
  Mat  -
 • Begreppet exponentialfunktion och egenskaper hos exponentialfunktioner, inklusive skillnader och likheter med linjära funktioner.
  Mat  0-0
 • Tillämpning och formulering av matematiska modeller i realistiska situationer. Utvärdering av matematiska modellers egenskaper och begränsningar.
  Mat  0-0
 • Motivering och hantering av räkneregler för potenser. Metoder för att lösa potensekvationer.
  Mat  0-0
 • Begreppen intervall och linjär olikhet. Metoder för att lösa linjära olikheter.
  Mat  0-0
 • Begreppet potensfunktion.
  Mat  0-0
 • Matematiska problem med anknytning till matematikens kulturhistoria.
  Mat  0-0
 • Exempel på hur några statistiska begrepp används i samhälle och inom vetenskap, inklusive signifikans, korrelation, kausalitet, urvalsmetoder och felkällor.
  Mat  0-0
 • Begreppet förändringsfaktor och beräkning av förändringar i flera steg.
  Mat  0-0
 • Problemlösning som omfattar begrepp och metoder i kursen, med särskild utgångspunkt i karaktärsämnen, privatekonomi och samhällsliv.
  Mat  0-0
 • Kunskapskrav
 • Eleven beskriver grundläggande begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med tillfredsställande säkerhet.
  Mat  E
 • Eleven hanterar grundläggande procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med tillfredsställande säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  E
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Mat  E 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett till stor del tydligt och korrekt sätt.
  Mat  C 0
 • Eleven uttrycker sig med matematiska symboler och andra representationer på ett tydligt och korrekt sätt
  Mat  A 0
 • Eleven löser enkla problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  E
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i enkla uppgifter.
  Mat  E
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med god säkerhet.
  Mat  C
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  C
 • Eleven löser relativt komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  C
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i relativt komplexa uppgifter.
  Mat  C
 • Eleven beskriver ett omfattande antal begrepp och samband mellan begrepp samt använder dem med mycket god säkerhet.
  Mat  A
 • Eleven hanterar ett omfattande antal procedurer och löser uppgifter av standardkaraktär med mycket god säkerhet, både utan och med digitala verktyg.
  Mat  A
 • Eleven löser komplexa problem inom kursens olika områden. Eleven bedömer resultatens rimlighet.
  Mat  A
 • Eleven tillämpar och formulerar matematiska modeller i komplexa uppgifter.
  Mat  A
 • Eleven för delvis underbyggda matematiska resonemang och följer enkla matematiska resonemang.
  Mat  E 0
 • Eleven för relativt väl underbyggda matematiska resonemang och följer relativt avancerade matematiska resonemang.
  Mat  C 0
 • Eleven för väl underbyggda matematiska resonemang och följer avancerade matematiska resonemang.
  Mat  A 0