👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Att så och odla

Skapad 2021-10-13 14:00 i Råå Montessoriförskola Dibber Sverige AB
Förskola
Vi vill vara med och utveckla barnens intresse för processen då något växer. Vad behöver ett frö för att gro?

Innehåll

Planering utifrån vår situation. Nuläge

Idags läget är ett aktivt arbete inom förskolan mot en hållbar utveckling centralt och något som alla ska finna intressant att vara delaktiga i. Vi vill efter barnens visade intresse att dem ska försöka att bilda sig en förståelse för vad hållbar utveckling är och hur man kan bidra till en mer hållbar framtid. Vi har under våren och sommaren planterat bla tomater, solrosfrön, morötter, ärtor och gräslök. Barnen har varit med och planterat, vattnat och skördat. Nu kommer hösten och barnen vill fortsätta att plantera och odla. Vi har just nu fokus på majs, vi har sett film klipp om majs odling, barnen har nyligen varit delaktiga i att plantera majskorn som vi följer, vi kommer framöver att utforska hur en majskolv ser ut, smaka på majs m.m. Efter detta blir det mer fokus på odling av advokado och hur ett ekollon kan gro. Vi vill fortsätta att arbeta med barnens intresse för naturvetenskap och då framförallt processen från frö till färdig växt. Detta gör vi för att barnen visat på intresse för denna process i lek både inomhus och utomhus och i verbala frågeställningar.

 

Läroplansmål

• förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,

• ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,

• förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,

 

Varför ( syfte med undervisningen )

Vårt syfte

Förskolemiljön utgör en stor del av barnens vardagliga miljö och har därför en stor roll i främjandet av barnens psykiska och fysiska hälsa. Vi har möjligheten och ansvaret att ge alla barn en relation till naturen vilket också är vårt syfte med odling. Vi vill att barnen på Jollen ska få erfara hur man odlar, vad man behöver i en odlings process, hur processen går till väga och varför vi gör det. Vi vill visa barnen att fröna och grödorna är något som lever och växer och på det viset ta till vara på och även utveckla barnens förmåga till ansvarskänsla. Att dem ska lära sig att värdesätta vår natur och vad den kan och ger oss. Vi vill även vara med och skapa en vi känsla, genom detta får barngruppen ett gemensamt ansvarsområde. De får hjälpas åt att se till så att det små fröna får solljus och vatten så att de överlever. Vi vill även skapa nyfikenhet inom området i sig så att man kanske vill odla hemma, helt enkelt väcka nyfikenhet för odling.

( ”Aktiviteter” ) 

Vi planterar fröer, vi sår popcornskärnor och följer processen till prydnadsgräs, vi plockar ekollon i naturen och sätter i vatten för att se ett rotsystem. Vi pratar om vad en planta behöver för att växa och överleva, vi tittar på rötter, vattnar och ser vad en växt behöver, vi dokumenterar och utforskar vad som händer i den spännande processen - frö till växt. Vi kommer att erbjuda varje barn som vill att få odla något eget för att sedan ta med sig det hem och sköta om det i hemmet. På så sätt knyter vi samman förskola och hem.

 

Forskning

” Dagens urbaniserade samhällsuppbyggnad har skapat ett avstånd till naturen ( Mårtensson et al. 2011), vilket bidrar till att det blir svårare att relatera till naturen ( Szczepanski, 2007). Att skapa en relation till föremålet för lärandet konkretiserar exemplet och gör det lättare att lära ( Szczepanski, 2013). Det ökar chanserna för ansvarskännande och skapar en tillhörighet som gör att man bryr sig om både föremålet för lärandet samt den omgivande miljön ( Dahlgren, 2007). ”

” Pedagogisk odling ger barnen en förståelse för naturen och dess kretslopp. Genom odling skapas en kunskap och relation till naturen, vilket kan medföra respekt och ansvarstagande i miljöfrågor och på lång sikt få upp deras ögon för hur man skapar en hållbar livsstil ( Miljöförvaltningen, 2014, Passy et al. 2010).”

 

För vem/ vilka ska undervisningen genomföras? 

Momenten och aktiviteterna inom detta lärområde sker med alla barnen i vår barngrupp i åldrarna 1-3 år.

Hur ska reflektionen tillsammans med barnen genomföras? 

Det pågår en konstant reflektion i samspel med barnen under våra dagar på förskolan. Vi dokumenterar lärloggar, där även de lite större barnen får vara delaktiga. Vi följer upp olika diskussioner i mindre grupper och är följsamma i barnens intresse och ser vart det leder oss vidare. Karolina, Jenny och Aya ansvarar för de olika bitarna inom detta lärområde. Vi ansvarar även för dokumentation och reflektion tillsammans. 

 

Målet

Målet är att barnen i barngruppen ska veta vad ett frö behöver för att gro. Att vi gemensamt ska få frön att gro och börja växa och att barnen ska kunna benämna några av alla de termer som vi använder som tex, plantera, jord, odla, frö, vatten och växa.

 

Kopplingar till läroplanen

  • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
    Lpfö 18
  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
    Lpfö 18