👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Läsförståelse

Skapad 2021-10-13 14:05 i Hälsingbergsskolan Falun
Träning att förstå olika typer av texter.
Grundskola 4 – 6 Svenska
Vi arbetar med läsförståelse och att få ett mer djup i sin läsning.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla förmågan att:

 • läsa olika typer av texter
 • förstå olika typer av texter, både det som står direkt i texten och det som kan läsas mellan raderna

 

Konkretisering av mål

Du ska få lära dig att:
använda strategier för att hitta vad som är viktigt i en text,

att ställa frågor som gör att du kan förstå det som står mellan raderna i en text,

att sammanfatta inehållet i en text.Arbetssätt

Du kommer att arbeta med frågor till olika typer av texter. En del av svaren går att finna direkt i texten, andra får du leta efter och några svar står "mellan raderna" så du får hitta dem med hjälp av de ledtrådar som finns i texten. 

Bedömning

Jag bedömer din förmåga att läsa och förstå olika typer av texter under arbetets gång.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt
  Sv  C 6
 • Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget visar eleven god läsförståelse
  Sv  C 6

Matriser

Sv
Läsning och läsförståelse

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Aspekt 1
Läsa
Du kan läsa olika typer av texter för barn och ungdomar med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn och ungdomar med gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt sätt.
Du kan läsa olika typer av texter för barn och ungdomar med mycket gott flyt genom att använda lässtrategier på ett ändamålsenligt och effektivt sätt.
Aspekt 2
Förstå
Du visar grundläggande läsförståelse genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar av innehållet med viss koppling till sammanhanget.
Du visar god läsförståelse genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar av innehållet med relativt god koppling till sammanhanget.
Du visar mycket god läsförståelse genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll. Du kommenterar också centrala delar av innehållet med god koppling till sammanhanget.