👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Öva viktiga ord i svenska SVA 7-9

Skapad 2021-10-13 14:21 i Roslagsskolan Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Svenska som andraspråk
Vi kommer att jobba med att utvidga er förståelse för ord genom att jobba med ordkunskap. Vi kommer att jobba med de ord man behöver i skolämnet SV/SVA.

Innehåll

Syfte

Syftet är att:

utvidga alla elevernas ordförråd genom att låta dem arbeta med ord från olika områden inom ämnet SV/SVA.

Konkretisering och arbetssätt

Eleverna jobbar med ett häfte med olika uppgifter som handlar olika ords betydelse och var i Ämnet SV/SVA man träffar på dem. V gåri tillsammans igenom orden och diskuterar dem så att alla förstår.

Innehåll

att söka ordets innebörd utifrån sammanhanget

att utifrån ordet analysera fram dess betydelse

att härleda ord till olika områden

att särskilja snarlika ord

att förklara ett ord med annat/andra ord

Bedömning

Du bedöms efter din förmåga att förstå ett ords betydelse och efter dina ordkunskaper. Vi arbetar med ett antal ord och kommer att ha ett ordkunskapsprov.

Skolans värdegrund och uppdrag

Ur Lgr11: "Eleverna ska kunna orientera sig i en komplex verklighet, med ett stort informationsflöde och en snabb förändringstakt."

 

Uppgifter

 • Prov på dubbelteckning

 • Pronomen subjekt eller objekt?

 • Pronomen subjekt eller objekt?

 • Pronomen subjekt eller objekt?

 • Pronomen subjekt eller objekt?

 • Träna verben i svenskan

 • Träna verben i svenskan

 • Träna verben i svenskan

 • Prov 2 i SVA

 • Det här är jag

 • Det här är jag

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Ordböcker och digitala verktyg för stavning och ordförståelse.
  SvA  7-9
 • Några skönlitterärt betydelsefulla författare och deras verk samt de historiska och kulturella sammanhang som verken har tillkommit i.
  SvA  7-9
 • Ord, symboler och begrepp som används för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  SvA  7-9
 • Ordbildning, till exempel avledningar med suffix och prefix. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  SvA  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven väljer och använder då i huvudsak fungerande språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd.
  SvA  E 9
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om språkliga varianter inom svenskan samt några tydligt framträdande skillnader och likheter mellan svenskan och andra språk.
  SvA  E 9

Matriser

SvA
Ordkunskap SVA 7-9

Rubrik 1

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Ny nivå 4
Kan förklara ett ord med andra ord
Du kan inte förklara ett ord med andra ord.
Du kan förklara ett ord med andra ord ibland.
Du visar att du kan förklara ett ord med andra ord.
Du har en god förmåga att kunna förklara ett ord med andra ord.
Veta ett ords betydelse
Du har svårigheter att förstå ords betydelse.
Du vet ett ords betydelse i vissa fall.
Du har förmåga att veta ords betydelse.
Du visar att du förstår ord på ett bra sätt.
Sammanhang ett ord används mest i
Du har svårt för att veta i vilket sammanhang ett ord används mest i.
Till viss del kan du använda ett ord i rätt sammanhang.
Du vet i vilka sammanhang ord används i.
Du har en bra förmåga att veta i vilka sammanhang ord används.