👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska och bild åk 1

Skapad 2021-10-13 14:50 i Östervåla skola F-6 Heby
Grundskola 1 Svenska Bild
Du kommer att få lära dig läsa och skriva genom metoden "Att skriva sig till läsning" som förkortas ASL. Vi kommer att skriva ord och meningar på iPad. Vi använder talsyntes och hörlurar så att du hör det som du skriver. Vi skriver ut allt det du skriver och samlar det i en fin bok.

Innehåll

 

 

Hur undervisningen kommer att gå till:

Vad?

Du kommer att få:

 • lära dig alla bokstäverna, deras form och ljud.
 • skriva ord och meningar på iPad.
 • skriva ord och meningar med penna.
 • olika läs- och skrivuppgifter.
 • olika bilduppgifter.

 

                                                                  

Hur?

 • Vi kommer att arbeta med en bokstav i veckan.
 • Vi kommer att ha bokstavsgenomgångar i helklass där vi går igenom hur bokstaven ser ut, hur den låter och hur den skrivs.
 • Vid två tillfällen i veckan arbetar vi med "Att skriva sig till läsning" i klassrummet.
 • Du får arbeta enskilt med iPad. Vi använder talsyntes och hörlurar så att du får höra bokstavsljuden. Vi använder appen Skolstil 3.
 • För varje bokstav får du skriva en lista med ord och sedan ritar du en bild till orden.
 • Därefter får du skriva meningar om några av orden och sedan ritar du en bild till en av meningarna.
 • Om du stavar fel skriver läraren ordet rätt på raden under.  
 • Du kommer att få lyssna på dina ord och meningar många gånger.
 • Allt du skriver på iPad skriver vi ut och klistrar in i en fin bok.
 • Du skriver efter din egen förmåga och utvecklas i din egen takt. 
 • Du får olika läs- och skrivuppgifter.

 

                                                                           

Varför?

Du ska lära dig:

 • alla bokstäverna, deras form och ljud. 
 • skriva ord och meningar på iPad och med penna. 
 • stava ord som är vanliga i texter.
 • att man använder stor bokstav, punkt och frågetecken. 
 • läsa.
 • läsförståelse.
 • skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

 • kunna bokstävernas form och ljud, versaler och gemener. 
 • skriva texter med riktiga meningar på iPad och med penna.
 • stava ord som är vanliga i texter.
 • läsa och förstå det du läser.
 • förstå texter som du får upplästa för dig, diskutera dem och jämföra med egna erfarenheter.
 • skapa bilder med olika tekniker, verktyg och material.

Kopplingar till läroplanen

 • kan använda det svenska språket i tal och skrift på ett rikt och nyanserat sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • kan använda såväl digitala som andra verktyg och medier för kunskapssökande, informationsbearbetning, problemlösning, skapande, kommunikation och lärande,
  Gr lgr11
 • Syfte
 • kommunicera med bilder för att uttrycka budskap,
  Bl
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande bilder, till exempel sagobilder.
  Bl  1-3
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Olika element som bygger upp en bild: färg, form, linje, yta samt för- och bakgrund.
  Bl  1-3
 • Några verktyg för teckning, måleri, modellering, konstruktioner och fotografering och hur dessa benämns.
  Bl  1-3
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter samt för att anpassa läsningen efter textens form och innehåll.
  Sv  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Enkla former för textbearbetning, till exempel att i efterhand gå igenom egna och gemensamma texter och göra förtydliganden.
  Sv  1-3
 • Handstil och att skriva med digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Språkets struktur med stor och liten bokstav, punkt, frågetecken och utropstecken samt stavningsregler för vanligt förekommande ord i elevnära texter.
  Sv  1-3
 • Alfabetet och alfabetisk ordning.
  Sv  1-3
 • Sambandet mellan ljud och bokstav.
  Sv  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan läsa meningar i enkla, bekanta och elevnära texter genom att använda ljudningsstrategi och helordsläsning på ett delvis fungerande sätt.
  Sv   1
 • Genom att kommentera och återge någon för eleven viktig del av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven begynnande läsförståelse. Med stöd av bilder eller frågor kan eleven också uppmärksamma när det uppstår problem med läsningen av ord eller med förståelse av sammanhanget och prövar då att läsa om och korrigera sig själv.
  Sv   1
 • I samtal om texter som eleven lyssnat till kan eleven föra enkla resonemang om texters tydligt framträdande innehåll och jämföra detta med egna erfarenheter.
  Sv   1