👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Munsö pedagogisk planering

Skapad 2021-10-13 14:56 i Munsö skola Ekerö
Grundskola F – 9
Klicka på kopiera i menyn ovan. Istället för "Ekerömall pedagogisk planering", skriv en lämplig "RUBRIK". Infoga en lämplig "INGRESSBILD" och skriv en kortfattad "INGRESSTEXT" som sammanfattar området, gärna något som får eleverna nyfikna eller med verklighetsanknytning. Under rubriken "OM PLANERINGEN", välj skolform, stadie och lägg till ämne.

Innehåll

OBS! Glöm ej att radera malltexten
Ekerö kommuns gemensamma riktlinjer för en pedagogisk planering

SKA innehålla

  • Koppling till centralt innehåll och kunskapskrav.
  • Hur bedömning kommer ske. 

BÖR innehålla

  • Ämnesspecifika begrepp

KAN innehålla

  • Bilder och/eller filmklipp för att skapa nyfikenhet samt förtydliga innehållet i planeringen.

 

Exempel på hur innehållet kan struktureras

  BEGREPP

De här begreppen kommer vi att arbeta kring.

 

  LÄRANDEMÅL

När arbetsområdet är slut ska eleverna ha utvecklat sådana kunskaper och förmågor att de:

  • kan skriva en argumenterande text.

  • ...

  SÅ HÄR KOMMER VI ATT ARBETA


Vilken typ av undervisning, (lektionsinnehåll, stödstrukturer, centrala begrepp, hjälpmedel eller verktyg etc.) 

  • Skrivövningar
  • ...

 

  SÅ HÄR KOMMER DITT ARBETE ATT BEDÖMAS


Vilket eller vilka sätt att bedöma ger eleverna goda möjligheter att visa de kunskaper som ska bedömas? Är skriftlig bedömningsform nödvändig? Är muntlig bedömningsform nödvändig? Eller någon annan bedömningsform? 

  • Din skrivförmåga bedöms i din argumenterande text.
  • ...

Under Läroplan lägger du till läroplanskopplingar.