👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Småkryp

Skapad 2021-10-13 15:02 i Hästhagenskolan Lerum
Grundskola F – 1 Bild Svenska NO (år 1-3)
Vi lär oss mer om småkryp i närmiljön

Innehåll

MÅLET MED UNDERVISNINGEN 

Målet med undervisningen är att du ska lära dig mer om småkryp i vår närmiljö. Vidare kommer vi även träna på att skriva faktatexter och skapa både två- och tredimensionellt.

 

SÅ HÄR ARBETAR VI

 • Gå ut i närmiljön och studera småkryp med lupp
 • Göra jämförelser mellan småkrypen, se likheter och olikheter
 • tillsammans med klasskamrater och lärare läsa och lyssna på fakta om småkryp
 • Tillsammans med dina kamrater och lärare skriva en enkel text om något/några småkryp
 • På egen hand skriv en eller ett par meningar om ett eller flera småkryp.
 • Lära dig om fjärilens livscykel
 • Se film om småkryp
 • Skapande uppgifter kopplat till småkryp

 

Ord och begrepp:

 • Larv
 • Puppa
 • Livscykel
 • Insekt
 • Spindeldjur

DETTA SKA BEDÖMMAS

Bedömning sker fortlöpande genom ditt deltagande och genom det vi producerar i klassrummet.

Du ska

 • Känna till något som skiljer insekter från spindeldjur
 • Kunna beskriva en livscykel
 • Kunna skriva en mening med fakta om ett småkryp och rita en bild som passar till texten.
 • Kunna namnge några i närmiljön vanligt förekommande småkryp

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Teckning, måleri, modellering och konstruktion.
  Bl  1-3
 • Plana och formbara material, till exempel papper, lera, gips och naturmaterial och hur dessa kan användas i olika bildarbeten.
  Bl  1-3
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  1-3
 • Beskrivande och förklarande texter, till exempel faktatexter för barn, och hur deras innehåll kan organiseras
  Sv  1-3
 • Årstidsväxlingar i naturen och hur man känner igen årstider. Djurs och växters livscykler och anpassningar till olika årstider.
  NO  1-3
 • Djur och växter i närmiljön och hur de kan sorteras, grupperas och artbestämmas samt namn på några vanligt förekommande arter.
  NO  1-3