👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FPP engelska Literature/The Breadwinner

Skapad 2021-10-13 15:19 i Folkungaskolan 5 Linköping
Grundskola 8 – 9 Engelska
Vi läser romanen The Breadwinner av Deborah Ellis och tar del av ett levnadsöde. Samtidigt tränar vi vår läsförståelse och vårt ordförråd på engelska.

Innehåll

Literature

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi på olika sätt att jobba med skönlitteratur. Alla ska ges möjlighet att träna på att läsa skönlitteratur och stärka sin läsförståelse på engelska. Målet är även att vi tillsammans, med hjälp av övningar och diskussioner, får chans att utöka vårt ordförråd, befästa våra grammatikkunskaper samt träna vår muntliga förmåga.

Utdrag ur kursplanen för engelska för detta område: 

 

Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad engelska och i olika slags texter, 

 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift,

 • använda språkliga strategier för att förstå och göra dig förstådd.

 

Varför ska du lära dig det?

Innehållet i detta område är viktigt därför att du behöver kunna förstå det du läser för att kunna ta till dig information samt ny kunskap. Att läsa skönlitteratur är en del av det centrala innehållet i undervisningen av engelska för år 7-9. Litteraturen ger oss även möjlighet att lära oss mer om sociala och kulturella företeelser i engelsktalande länder, och fungerar som en bra grund för diskussioner och övningar av olika slag.

 

Utdrag ur kursplanens syfte:

 

 • Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en allsidig kommunikativ förmåga. Denna förmåga innebär att förstå talad och skriven engelska, att kunna formulera sig och samspela med andra i tal och skrift och att kunna anpassa sitt språk till olika situationer, syften och mottagare.

 • I den kommunikativa förmågan ingår även språklig säkerhet och att kunna använda olika strategier för att stödja kommunikationen och lösa problem när språkkunskaperna inte räcker till.

 • I mötet med talat språk och texter ska eleverna ges möjlighet att utveckla förmågan att sätta innehållet i relation till egna erfarenheter, livsvillkor och intressen.

 • Undervisningen ska även ge eleverna möjligheter att utveckla kunskaper om och förståelse för olika livsvillkor samt sociala och kulturella företeelser i områden och i sammanhang där engelska används.

 

Hur ska du lära dig det?

Vi varierar arbete i helklass, mindre grupper, par och individuellt. Fokus ligger på läsning, grammatik och muntlig samt skriftlig förmåga.

 

 

Vilket material kommer du använda?

 • The Breadwinner

 • Grammatik ur Good Stuff D

 • Övningsmaterial hör- och läsförståelse från Skolverket

 • Eventuella övningar online, t.ex. grammar link och urplay.se

 

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom att jobba med frågor och ord från boken. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

 

Dessutom genomför vi följande examinationer:

 

 • Skrivuppgift under lektionstid efter bokläsning

 • Hörförståelsetest v 42

 • Läsförståelsetest v 46
 • Nationellt prov - tala/samtala tisdag vecka 48

 

För alla examinationer ges tid till förberedelser och/eller arbete under ordinarie lektionstid. Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

 

Hur ska återkoppling ges?

 

 • Muntligt/skriftligt under arbetsområdets gång

 • Kunskapsmatris efter områdets avslut.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Levnadsvillkor, traditioner, sociala relationer och kulturella företeelser i olika sammanhang och områden där engelska används.
  En  7-9
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  7-9
 • Skönlitteratur och annan fiktion även i talad, dramatiserad och filmatiserad form.
  En  7-9
 • Strategier för att uppfatta detaljer och sammanhang i talat språk och texter, till exempel att anpassa lyssnande och läsning efter framställningens form, innehåll och syfte.
  En  7-9
 • Hur texter och talat språk kan varieras för olika syften och sammanhang.
  En  7-9
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar, frågor och förklaringar.
  En  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven visar sin förståelse genom att översiktligt redogöra för, diskutera och kommentera innehåll och detaljer samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 9
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 9
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
  En  E 9
 • Eleven kan förstå det huvudsakliga innehållet och uppfatta tydliga detaljer i lättillgängliga texter i olika genrer.
  En  E 9
 • I skriftliga framställningar i olika genrer kan eleven formulera sig enkelt, begripligt och relativt sammanhängande.
  En  E 9
 • I skriftlig interaktion i olika sammanhang kan eleven uttrycka sig begripligt och enkelt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
  En  E 9