👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Let´s Talk

Skapad 2021-10-13 15:03 i Rodengymnasiet Norrtälje
Gymnasieskola Engelska
Interview each other in pairs or small groups.

Innehåll

Work in pairs or small groups and interview each other. Record your conversation and hand it in. Talk about the questions in the Word document. 

Uppgifter

  • Let´s Talk

Matriser

Eng
Let´s Talk

Conversation

Betyg E
Betyg D
Betyg C
Betyg B
Betyg A
Muntlig interaktion - samtal
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven relativt tydligt och med visst flyt samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som i viss utsträckning underlättar och förbättrar interaktionen.
Betyget D innebär att betygskriterierna för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt och med flyt samt med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen.
Betyget B innebär att betygskriterierna för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I interaktion i olika sammanhang, även mer formella, uttrycker sig eleven tydligt, relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation. Dessutom använder eleven strategier som underlättar och förbättrar interaktionen och för den framåt på ett konstruktivt sätt.
Muntlig framställning
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, relativt tydligt och relativt sammanhängande. Eleven formulerar sig även med visst flyt och i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Betyget D innebär att betygskriterierna för E och till övervägande del för C är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven med viss variation, tydligt, sammanhängande och relativt strukturerat. Eleven formulerar sig även med flyt och viss anpassning till syfte, mottagare och situation.
Betyget B innebär att betygskriterierna för C och till övervägande del för A är uppfyllda.
I muntliga framställningar av olika slag formulerar sig eleven varierat, tydligt, sammanhängande och strukturerat. Eleven formulerar sig även relativt ledigt och med viss anpassning till syfte, mottagare och situation.