👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ein Wochenende in München

Skapad 2021-10-13 15:51 i Örbyhus skola åk 7-9 Tierp
Till kapitel 1 i Der Sprung 3
Grundskola 8 Moderna språk - språkval
I det här kapitlet besöker vi en av Tysklands största städer, München. Du får lära dig vad som finns att göra där och du får träna på att samtala om vad ni ska göra i stan. Tyvärr blir du av med en sak och måste gå till polisen och anmäla det.

Innehåll

Syfte

Du ska utveckla din förmåga att:

 • förstå och tolka innehållet i talad tyska och olika slags texter
 • formulera dig och kommunicera i tal och skrift.  

 

Konkretisering av målen Du ska lära dig:

 • Att läsa och förstå texterna (TB kap 2abc)
 • Nya ord och uttryck från textboken, övningsboken och andra aktiviteter från lektionerna (skriv upp i dit skrivhäfte!). Läggs in som uppgift här.
 • Känna till en del om vad som finns att göra i München (TB kap 2 a, 2b, c)
 • Kunna anmäla att du blivit bestulen och beskriva det du blivit av med
  • TB kap 2ab,
  • ÖB s 12, 13, 16.
  • ÖB s 98 Ackusativobjekt
 • Berätta vad du gör på fritiden och hur ofta och hur länge som du t ex tränar, tittar på tv osv. (ÖB s 18, tidsuttryck s 142-143)
 • Berätta vad du tänker göra t ex imorgon. Futurum: a) tidsuttryck + presensformen av verbet  b) presens av werden+infinitiv av huvudverbet
 • Repetera hur man uttrycker sig i perfekt (genomgångar, olika övningar)

 

Undervisning

Vi kommer att träna på ovanstående genom att

 • Lyssna och läsa
 • Prata och skriva

Lärobokens kapitel 2, textbok samt övningsbok.

 

Tillämpning (hur visar du vad du lärt dig?)

 • Kontinuerligt under lektionstid
 • Skriftligt prov v 43 eller kanske v 45

Vad bedöms?

 • Din läsförståelse
 • din hörförståelse
 • din förmåga att uttrycka dig begripligt i tal och skrift och att använda dig av de ord, uttryck och grammatiska strukturer som vi gått igenom under arbetsområdet
 • din förmåga att söka rätt på relevant information om besöksmålen i Berlin

Uppgifter

 • Övn. G Översätt till svenska

 • Övning G. Was ist weg?

 • D Hörverständnis: Was fehlt

 • ÖB s 12 Ich habe mein.. ... verloren

 • ÖB s 12 Ich habe mein... ... verloren

 • Glosor 15 nya

Matriser

M2
Moderna Språk åk 8 Prov 2

E
C
A
Insats krävs
Hörförståelse
Att kunna förstå tydligt talat, enkelt språk i lugnt tempo.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet. Du använder dig av någon strategi för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer. Du använder dig av och väljer i viss utsträckning strategier för att förstå innehållet i det talade språket.
Läsförståelse
Att kunna förstå innehållet i enkla texter om vardagliga och välbekanta ämnen.
Du förstår det mest väsentliga av innehållet.
Du förstår det huvudsakliga innehållet och uppfattar tydliga detaljer.
Du förstår helheten och uppfattar väsentliga detaljer.
Skriva
Att kunna formulera sig skriftligt i egna framställningar och i interaktion.
Du formulerar dig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och till viss del sammanhängande med ord, fraser och meningar.
Du formulerar dig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Tala
Att kunna uttrycka sig muntligt i egna framställningar och i interaktion.
Du uttrycker dig enkelt och begripligt med ord fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar.
Du uttrycker dig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.
Ny aspekt