👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Stormaktstiden - del 2

Skapad 2021-10-13 15:54 i Kungsholmens grundskola Stockholm Grundskolor
Grundskola 6 Historia
Under HT-21 kommer SO-undervisningen att innehålla ämnet Historia och arbetsområdet ”Stormaktstiden – del 2”. Hur Sverige vann och förlorade titeln ”Stormakt” och hur detta påverkade vårt land.

Innehåll

Tidsåtgång (v. 41 – v. 46, 2021 (cirka)

Syfte (Genom undervisningen i ämnet historia, ska eleverna sammanfattningsvis ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att):

ü  Använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

ü  Kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

ü  Reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

 

Centralt innehåll (Det här innehållet kommer du att möta i undervisningen):

 

Norden och Östersjöriket (cirka år 1500-1700)

ü  Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, t.ex. av handelsvaror, språk och kultur.

ü  Den svenska statens framväxt och organisation.

ü  Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.

 

Hur historia används och historiska begrepp

ü  Exempel på hur 1600-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.

ü  Hur historiska personer och händelser, t.ex. drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.

ü  Tidsbegreppet stormaktstiden samt olika syn på dess betydelse.

 

Kunskapskrav

ü  Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla samband mellan olika tidsperioder.

ü  Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.

ü  I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter så väl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.

 

Undervisningen (Så här kommer vi att arbeta med innehållet):

ü  Vi läser faktaböcker och skriver faktatexter

ü  Vi ser på filmer och bilder

ü  Vi söker information på nätet

ü  Vi diskuterar

 

Bedömning

Eleven kan redovisa sina kunskaper genom olika arbetssätt.

 

Underlag för bedömning

ü  Aktivitet på lektioner, deltagande i t.ex. diskussioner

ü  Resultat på tester/prov

 

Björn Skylling Pahlberg / SO-lärare Årskurs 6