👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk och Kommunikation

Skapad 2021-10-13 16:53 i Förskolan Ugglevägen Falun
Förskola
Vårt fokus: språk och kommunikation

Innehåll

I arbetet med de minsta barnen är språk och kommunikation alltid i fokus. Att bada i språket genom att sjunga sånger, läsa sagor både i böcker, flanosagor  och i Ugglo-appen. Stötta och uppmuntra barnen genom att ge dem taltid och verkligen lyssna på det som de kommunicerar med sin kropp och i tal. Använda tecken som stöd och bildstöd i vardagen. Allt för att uppmuntra och utmana barnen att kommunicera och  genom detta utveckla sin språkliga kompetens..

Vad ska vi göra:

 • Uppmuntra talet och berättandet i alla dess former utifrån barnens förmågor.
 • Arbeta i mindre grupper och dela barnen efter utveckling och behov för att ge varje barn möjlighet att ta plats.
 • Läsa böcker - fysiska böcker, berättelser, flanosagor , Ugglo-appen etc.
 • Arbeta med bilder, tecken och dagsscheman. Vi ska använda våra nyckelringar med bildstöd i vardagen för att visualisera vad som ska hända. 
 • Sjunga. Använda rörelsesånger så att barnen både ser och hör sången.
 • Språklekar
 • Sätta ord på det som sker under barnets dag
 • Skapa miljöer som ger förutsättningar för barnen att kommunicera med varandra. Tänka på ljudnivåerna.
 • Vi arbetar med TAKK, tecken som alternativ och kompletterande kommunikation.
Varför?

Att behärska sitt språk är en förutsättning för bli aktiv och delaktig i vårt samhälle. En förutsättning för att kunna uttrycka sin åsikt och delta i demokratiska beslut.

Vi ser som viktigt att stärka barnens språkliga förmåga och ge dem möjligheter att uttrycka sig mångsidigt i lek och samspel, för att förmedla känslor och erfarenheter på olika sätt.

 

 

Hur?

Genom ett lustfyllt och lekfullt lärande vill vi stötta barnens utveckling av talspråk, ordförråd och begrepp Vi pedagoger uppmuntrar och utmanar barnen medvetet utifrån deras intressen och behov för att stimulera deras vidare utveckling. Detta innebär att vi ska vara aktiva och sitta med  i barnens lek på förskolan. Vi ska använda bildstöd för att förtydliga vad som sker och vad som ska hända sedan. Vi ska ha ett fokus på språket i alla vardagssituationer och i våra samlingar. Måltiderna ska vara en stund där vi kommunicerar och lyssnar på varandra och där barnen får träna på vänta och lyssna på andra men också få uppleva att man blir lyssnad på. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • utmanas och stimuleras i sin utveckling av språk­ och kommunikation samt matematik, naturvetenskap och teknik, och,
  Lpfö 18