👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tyska år 9 v. 41-42

Skapad 2021-10-13 23:47 i Trollbodaskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola F Moderna språk - språkval
Grammatik macht Spass!

Innehåll

Under veckorna 41-42 arbetar vi med grammatiska uppgifter, främst kring artiklar, pronomen och verb. Syftet är att få ett mer korrekt språk. 

Lär dig de oregelbundna verben "haben" och "sein" och verbändelserna i presens (nutid) utantill. 

Vi repeterar hur perfekt bildas, både av svaga och starka verb. 

Perfekt (förfluten tid) bildas av hjälpverbet "haben" eller "sein" och huvudverbet får ge- och ändelsen -t eller -en. GE-T-EN! 

Vid rörelseverb, som tex. fahren, laufen, kommen, används "sein" som hjälpverb. Ex. Ich bin gefahren. 

Svaga/regelbundna verb börjar på ge- och slutar på -t. Ex. Ich habe eine Jacke gekauft. 

Starka/oregelbundna verb börjar på ge- och slutar på -en. Ex. Ich habe ein Buch gelesen. 

Kom ihåg att ge-formen sätts sist i meningen.