👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Barns samtycke

Skapad 2021-10-14 07:06 i 133411 Förskolan Eurenii Stockholm Södermalm
Förskola
Vi arbetar med det viktiga ämnet samtycke och barns integritet. Enligt barnkonventionen har barn rätt till att säga hur de vill ha det, därav vill vi starta upp detta viktiga ämne för att våra barn ska känna att de kan säga ifrån och påverka sin förskoletid.

Innehåll

I barnkonventionen står det: 

 1. "Barn har rätt att uttrycka sin mening och höras i alla frågor som rör barnet. Hänsyn ska tas till barnets åsikter, utifrån barnets ålder och mognad.
 2. Barn har rätt till yttrandefrihet; att tänka, tycka och uttrycka sina åsikter, med respekt för andra personers rättigheter."
 3. Vi utgår ifrån boken och materialet "Okej med dig" då vi introducerar detta viktiga ämne gällande samtycke, yttrandefrihet och barns integritet. 
 4. Vi läser boken tillsammans med barnen, reflekterar och skapar ett samtal kring den. Kan man säga nej på flera olika sätt? Vi dramatiserar, fotograferar, reflekterar och skapar - på flera olika transdisciplinära lärande sätt. 
 5. Ett viktigt ämne som alltid ska pågå tillsammans med barnen.

Kopplingar till läroplanen

 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18