👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projektbeskrivning Dalahästen 2021

Skapad 2021-10-14 07:39 i 184391 Förskolan Fölet Stockholm Farsta
Förskola
Projekt: Hållbar utveckling genom hälsa och välbefinnande.

Innehåll

Syfte med projektbeskrivning

Med projektet "Hållbar utveckling genom hälsa och välbefinnande", vill vi främja barnens fysiska och psykiska hälsa och skapa goda relationer till varandra och vår miljö. Vi vill genom detta projekt öppna upp för ett intresse för hur var och en av oss, kan bidra till hållbarhet för vår framtid.

 

Projektfråga:

Hur kan vi tillsammans bidra till en hållbar framtid?

 

Projektbeskrivning:

VAD:

Vi vill att barnen ska utvecklas och lära sig mer om hållbar utveckling för vår miljö, vår hälsa och våra relationer. 

 

VARFÖR:

Vi vill med detta projekt bidra till att bygga upp barnens positiva framtidstro. Tillsammans med barnen vill vi möta detta genom arbetet med hållbarhet, hälsa och välbefinnande. Vi vill ge barnen förutsättningar att utveckla en allsidig rörelseförmåga. Utbildningen ska ge barnen möjlighet att uppleva rörelseglädje och därigenom utveckla sitt intresse för att vara fysiskt aktiv. Vi vill även betona att vila och avkoppling också är viktigt för en god hälsa och välbefinnande. Goda relationer och omsorg för varandra och för miljön är viktiga för en hållbar framtid, likaså kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig 

 

 

 HUR:

Vi kommer att fortsätta att jobba i smågrupper. Detta projekt kommer vara levande och som en röd tråd genom verksamheten. Vår tanke nu är att dessa aktiviteter kommer att beröra och lyfta vårt projekt under terminen:

 • jobba med hållbara relationer till varandra i gruppen genom lekar och olika aktiviteter som främjar samspel och omsorg för varandra och för vårt material och vår miljö.
 • rörelse och fysisk aktivitet, pulshöjande aktiviteter och rörelse i olika miljöer och underlag.
 • samtala och väcka nyfikenhet kring goda matvanor
 • avkoppling och vila på olika sätt
 • odla - från jord till bord
 • återvinna och återskapa
 • utforska nedskräpning-nedbrytning

 

 
 

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • visa respekt för individen och medverka till att skapa ett demokratiskt klimat, där barnen får möjlighet att känna samhörighet och utveckla ansvar och solidaritet
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18