👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praouppgift

Skapad 2021-10-14 09:41 i Olandsskolan Östhammar
Grundskola 9 Svenska
Uppgiften finns också på teams om man vill skriva där.

Innehåll

Praouppgift 

Din uppgift under praoveckan, förutom att komma i tid, arbeta hårt och vara trevlig, är att intervjua någon på arbetsplatsen om yrket den har. Efter praon kommer du få presentera din intervju och vad du fått göra på din praoplats för dina klasskamrater. 

 

Intervjumall  

 

Exempel på frågor att ställa under intervjun: 

 

 • Hur länge har du arbetat inom ditt yrke? 

 • Hur fick du yrket? 

 • Vilka olika arbetsuppgifter har du? 

 • Vilka arbetsuppgifter är roligast? 

 • Vilka arbetsuppgifter är tråkigast? 

 • Vilken utbildning krävs för att för att kunna få yrket? 

 • Vilket gymnasieprogram gick du? 

 • Har du haft några andra yrken? 

 • Finns det någon vidareutbildning inom arbetsplatsen? 

 • Hur är arbetsmiljön på din arbetsplats? 

 • Hur ser framtiden ut för yrket? 

 • Skulle du rekommendera mig att välja detta yrke? Varför/ varför inte? 

 • Trivs du på din arbetsplats? 

 • Hur är stämningen på din arbetsplats? 

 • Vad heter företaget du arbetar för? 

 • Hur ser framtiden ut för företaget? 

 • Vad är ingångslönen för detta yrke?