👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Z Grovplanering kap 2 Samband och förändring v 41-48

Skapad 2021-10-14 12:56 i Tråsättraskolan Österåker
Grundskola 9 Matematik
Här är en grovplanering för kap 2. Du kommer bl.a. lära dig mer om sambandet mellan procent, decimalform och bråkform. Här ser du också vilka läxor du kommer att ha. Eventuella förändringar kan uppstå.

Innehåll

Kap 2 – Samband och förändring

 

Tidsperiod V. 42-48

 

Vad ska du lära dig under det här momentet?

Du kommer att lära dig procent för att uttrycka förändring samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden. Du kommer lära dig om funktioner, hur funktioner kan användas för att undersöka förändring förändringstakt och samband. Vi kommer arbeta med begrepp som t ex:

 • procent
 • procentenhet
 • promille
 • förändringsfaktor
 • funktion
 • linjär funktion
 • k-värde
 • m-värde

Hur ska vi lägga upp undervisningen?

·   Vi kommer att ha genomgångar och diskutera uppgifter enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer att ha räkning, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer att lösa matematiska problem, enskilt, i par, mindre grupper samt klassvis.

·   Vi kommer titta på samt värdera olika strategier och metoder för att lösa matematiska problem.

 

Hur ska du uppvisa dina kunskaper?

1. Skriftliga prov

2. Redovisningar (muntligt och skriftligt) under lektionerna, till exempel problemlösning

 

3. Läxredovisningar

 

 

Veckoplanering

 

v 42

2.1 Procent

2.2 Förändringsfaktor

 

v. 43

2.3 Funktioner

2.4 Linjära funktioner

Matteläxa nr 6 - se Classroom

 

v. 45

2.5 Tillämpning av linjära funktioner

Blandade uppgifter

 

v 46

Blandade uppgifter

Repetition kap 2

Diagnos 2

Matteläxa nr 8 - se Classroom

 

v. 47

Övningsprov version 1 och version 2

 

v. 48

Prov kap 2

Onsdagen den 1 december

 

 

 

 

 

 

Uppgifter

 • Matematikprov kap 2

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Procent för att uttrycka förändring och förändringsfaktor samt beräkningar med procent i vardagliga situationer och i situationer inom olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Funktioner och räta linjens ekvation. Hur funktioner kan användas för att, såväl med som utan digitala verktyg, undersöka förändring, förändringstakt och samband.
  Ma  7-9
 • Strategier för problemlösning i vardagliga situationer och inom olika ämnesområden samt värdering av valda strategier och metoder.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9
 • Hur algoritmer kan skapas, testas och förbättras vid programmering för matematisk problemlösning.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Lärandematris-Tråsättra

>>
E-nivå
>>>
C-nivå
>>>>
A-nivå
PROBLEMLÖSNING
Hur ska jag lösa uppgifterna? Förstår jag olika metoder?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder anpassade till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett fungerande sätt. Jag väljer strategier och metoder med god anpassning till sammanhanget.
Jag kan lösa problem i bekanta situationer på ett väl fungerande sätt. Jag väljer mer generella strategier och metoder väl anpassade till sammanhanget.
BEGREPP
Vad betyder matteorden och hur hänger de ihop?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra enkla resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra utvecklade resonemang kring hur begreppen hänger ihop.
Jag har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp samt kan föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
METODER
Kan jag göra olika beräkningar? Blir det rätt svar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan välja och använda i huvudsak fungerande metoder med viss anpassning till sammanhanget och med tillfredsställande resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga metoder med relativt god anpassning till sammanhanget och med gott resultat.
Jag kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva metoder med god anpassning till sammanhanget och med mycket gott resultat.
RESONEMANG
Kan jag resonera och följa tankarna i matematik?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag för enkla och till viss del underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
Jag för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om val av metoder och resultatens rimlighet.
KOMMUNIKATION
Hur ska jag förklara så att andra förstår vad jag menar?
 • Ma  E 9
 • Ma  C 9
 • Ma  A 9
Jag kan redogöra för och samtala om hur jag tänker på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt som för resonemangen framåt.
Jag kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.