👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Demokrati och diktatur

Skapad 2021-10-14 13:28 i Vårbyskolan Huddinge
Grundskola 7 – 9 Samhällskunskap
"Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter", det är FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna. Sverige är en demokrati. Det betyder att det är folket som bestämmer. I ett land finns det nästan alltid grupper som har svårt att påverka de politiska beslut som fattas, minoriteter. Därför har Sverige bestämt att några minoriteter ska ha ett särskilt skydd för att stärka sina rättigheter till ett språk och en egen kultur.

Innehåll

Du ska lära dig om demokrati och diktatur och om skillnaderna mellan dem. Du ska visa att du förstår vad som är typiskt för en diktatur och en demokrati. Du ska kunna argumentera och ge exempel.

Arbetssätt

 • Genomgångar
 • Övningar
 • Filmer
 • Diskussioner

Bedömning

 • Uppgift där ni kan visa era kunskaper.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • reflektera över hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar,
  Sh
 • analysera samhällsstrukturer med hjälp av samhällsvetenskapliga begrepp och modeller,
  Sh
 • uttrycka och värdera olika ståndpunkter i till exempel aktuella samhällsfrågor och argumentera utifrån fakta, värderingar och olika perspektiv,
  Sh
 • reflektera över mänskliga rättigheter samt demokratiska värden, principer, arbetssätt och beslutsprocesser.
  Sh
 • Centralt innehåll
 • Hur mänskliga rättigheter kränks i olika delar av världen.
  Sh  7-9
 • Demokratiska fri- och rättigheter samt skyldigheter för medborgare i demokratiska samhällen. Etiska och demokratiska dilemman som hänger samman med demokratiska rättigheter och skyldigheter, till exempel gränsen mellan yttrandefrihet och kränkningar i sociala medier.
  Sh  7-9
 • Individers och gruppers möjligheter att påverka beslut och samhällsutveckling samt hur man inom ramen för den demokratiska processen kan påverka beslut.
  Sh  7-9
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  E 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med enkla resonemang och till viss del underbyggda argument och kan då i viss utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  E 9
 • Eleven har grundläggande kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra enkla resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter, samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  E 9
 • Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  C 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med utvecklade resonemang och relativt väl underbyggda argument och kan då i förhållandevis stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  C 9
 • Eleven har goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra utvecklade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  C 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
  Sh  A 9
 • Eleven värderar och uttrycker olika ståndpunkter i några samhällsfrågor med välutvecklade resonemang och väl underbyggda argument och kan då i stor utsträckning växla mellan olika perspektiv.
  Sh  A 9
 • Eleven har mycket goda kunskaper om demokratiska värden och processer och visar det genom att föra välutvecklade och nyanserade resonemang om demokratiska rättigheter och skyldigheter samt om för- och nackdelar med olika former för gemensamt beslutsfattande.
  Sh  A 9

Matriser

Sh
Demokrati och diktatur

Behöver öva på:
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Samhällsstrukturer
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Eleven har mycket goda kunskaper om olika samhällsstrukturer.
Värdera och uttrycka ståndpunkter
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för E.
Du kan ge uttryck för en åsikt och motivera enkelt.
Du kan uttrycka olika ståndpunkter och utvecklar dina resonemang med exempel och argument. Du kan växla mellan olika perspektiv.
Du kan uttrycka olika ståndpunkter med väl utvecklade resonemang och underbyggda argument. Du kan växla mellan olika perspektiv.
Demokrati
Du har ännu inte visat tillräckliga kunskaper för E.
Du visar att du har grundläggande kunskaper om demokrati och diktatur. Du kan ge exempel på vad som är demokratiskt.
Du visar på goda kunskaper om demokrati och diktatur. Du visar det genom att resonera om rättigheter och skyldigheter och om för- och nackdelar med olika sätt att ta beslut.
Du har mycket goda kunskaper om demokrati och diktatur. Du visar det genom att resonera om rättigheter och skyldigheter och om för- och nackdelar med olika sätt att ta beslut. Du avvänder dig av exempel och underbyggda och nyanserade argument.