👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språklek på Paletten avd. Blå

Skapad 2021-10-14 13:40 i Västra Förskolan Paletten Rättvik
Babblarna - språkutveckling
Förskola
Pedagogerna vill att barnen ska på ett lustfyllt sätt få ett rikt ordförråd samt kunna uttrycka sig och på så sätt kunna påverka sin situation.

Innehåll

Nuläget 

Vi har många barn som är små och inte alla har ett utvecklat språk, så ser vi att det är viktigt att arbeta med det.

Det är viktigt att kunna göra sig förstod så att barnen ska kunna påverka sin situation både i och utanför förskolan.

Mål och Syfte 

Vårat mål är att barnen ska ha många ljuden, och så småningom säga dem riktigt.

Vi tränar även på turtagning, vänta på sin tur samt lyssna på varandra.

Prata inför en liten grupp och lyssnar samt deltar i sång-rim och ramsor.  

Genomförande

* Vi sitter på stolar runt ett litet bord. Kort på barnen är utlagda på stolarna så de lätt kan hitta sin plats.

*  Vi klappar barnens namn (stavelser), och andra saker ex djur och färger.

*  Vi använder flanosager, böcker eller tredimensionella sagor.

* Vi blåser tussar, sjalar eller använder sugrör att blåsa i på så sätt träna musklerna i munnen.

* Vi arbetar med rim och ramsor.

Dokumentation

Vi dokumenterar med hjälp av foto, film, barnens verk och med anteckningar.

Utvärdering och Reflektion

Vi utvärderar tillsammans i arbetslaget.

Ansvar

 

Koppla läroplansmål nedan.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • verka för en god och tillgänglig miljö för omsorg, lek, rörelse, utveckling och lärande,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18