👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lekar och samarbete ht-21

Skapad 2021-10-14 13:58 i Lingenässkolan Kristianstad
Grundskola 4 – 6 Idrott och hälsa
Vi kommer att prova på olika lekar där eleverna tränar samarbete och att följa regler. Vi har samtal före, under och efter lektionerna om regler och hur eleverna upplevt aktiviteterna.

Innehåll

Konkretiserade mål: se matris

Arbetssätt:

- Olika lekar som tränar samarbete och hänsynstagande.

T.ex Konboll, Slottet, Spökboll, Gladiatorboll, Harry Potter, Kinesiska muren

- Diskussioner och samtal om lekarna.

I dessa samtal är det viktigt att eleverna är aktiva och visar sina kunskaper.

Begrepp:

Fair play = (ärligt och rent spel)

Bedömning:

Eleverna bedöms fortlöpande under lektionerna. 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang,
  Idh
 • Centralt innehåll
 • Sammansatta grundformer i kombination med gymnastikredskap och andra redskap.
  Idh  4-6
 • Olika lekar, spel och idrotter, inomhus och utomhus, samt danser och rörelser till musik.
  Idh  4-6
 • Ord och begrepp för och samtal om upplevelser av olika fysiska aktiviteter och träningsformer, levnadsvanor, kroppsuppfattning och självbild.
  Idh  4-6
 • Säkerhet och hänsynstagande vid träning, lek, spel, idrott, natur- och utevistelser.
  Idh  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan delta i lekar, spel och idrotter som innefattar sammansatta motoriska grundformer i olika miljöer och varierar och anpassar sina rörelser väl till aktiviteten.
  Idh  A 6
 • Eleven kan samtala om egna upplevelser av fysiska aktiviteter och för då välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur aktiviteterna kan påverka hälsan och den fysiska förmågan.
  Idh  A 6

Matriser

Idh
Lekar och samarbete

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Deltagande
Eleven deltar i lekarna och kan oftast växla roll och uppgift i aktiviteten. T.ex från att vara jagad till att bli tagare i en lek.
Eleven deltar för det mesta aktivt i lekarna och kan växla roll och uppgift i aktiviteten. T.ex från att vara jagad till att bli tagare i en lek.
Eleven deltar alltid aktivt i lekarna och kan växla roll och uppgift i aktiviteten. T.ex från att vara jagad till att bli tagare i en lek.
Följa regler
Eleven lyssnar till och följer de flesta reglerna.
Eleven lyssnar till och följer reglerna.
Eleven lyssnar till och följer reglerna samt kan stötta andra elever i leken.
Samtal om regler
Deltar ibland i samtal om lekarna. Eleven kan förklara några av reglerna till de lekar vi genomför.
Deltar i samtal om lekarna. Eleven kan förklara de flesta reglerna till de lekar vi genomför.
Deltar i samtal om lekarna både genom att prata och lyssna. Eleven kan tydligt förklara reglerna till de lekar vi genomför.
Samarbete
Eleven försöker samarbeta med andra elever i lekarna.
Eleven samarbetar för det mesta med andra elever i lekarna.
Eleven samarbetar och kan på ett bra sätt stötta sina lagkamrater i leken.
Fair play
Eleven försöker visa hänsyn och använder ibland Fair play. Behöver träna på detta.
Eleven visar oftast hänsyn och använder Fair play för det mesta eller alltid.
Eleven ser ofta till att andra elever blir delaktiga i spelet och använder alltid eller nästan alltid Fair play under lekarna.