👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

FM 2A: kapitel 3

Skapad 2021-10-14 14:32 i Kvinnebyskolan Linköping
Grundskola 2 Matematik
Vi kommer under veckorna 43-48 arbeta med tredje kapitlet i favorit matematik 2A. Kapitlet handlar om skriftlig räknemetod, algoritm i addition och subtraktion. Med och utan växling i talområdet 0 till 100.

Innehåll

Lärandemål

 • Skriftlig räknemetod, algoritm, i addition utan växling. I talområdet 0 till 100. 
 • Skriftlig räknemetod, algoritm, i addition med växling. I talområdet 0 till 100. 
 • Skriftlig räknemetod, algoritm, i subtraktion utan växling. I talområdet 0 till 100. 
 • Skriftlig räknemetod , algoritm, i subtraktion med växling. I talområdet 0 till 100. 

Undervisning

Vi kommer arbeta enskilt, i par och med gemensamma genomgångar.

Tillvägagångssätt:

 • digitalt
 • i arbetsboken
 • genom spel
 • laborativt
 • lärandefilm
 • kooperativa övningar

Begrepp

Uppställning, växla, minnessiffra, metod, addera, subtrahera. 

 

Förmågor vi tränar

Begrepp, metod, problemlösning, kommunikation

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • De fyra räknesättens egenskaper och samband samt användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Vid addition och subtraktion kan eleven välja och använda skriftliga räknemetoder med tillfredställande resultat när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-200.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då konkret material, bilder, symboler och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
FM 2A: kapitel 3

Jag behöver öva mer.
Jag kan det här.
Addition med uppställning utan växling i talområdet 0-100.
Addition med uppställning och växling i talområdet 0-100.
Subtraktion med uppställning utan växling i talområdet 0-100.
Subtraktion med uppställning och växling i talområdet 0-100.