👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Litteraturarbete -Svenne av Per Nilsson

Skapad 2021-10-14 14:44 i Folkungaskolan 5 Linköping
Grundskola F Svenska
Läsning av ungdomsromanen Svenne av Per Nilsson. Arbete med litteraturfrågor individuellt och i grupp. Avslutas med en individuell skrivuppgift.

Innehåll

Läsning gemensam bok åk 9

 

Åsa Jonsson

 

Vad ska du lära dig?

Under detta arbetsområde kommer vi att jobba med att läsa ungdomsromanen Svenna av Per Nilsson gemensamt i klassen. Vi kommer att samtala i grupp om bokens innehåll utifrån litteraturfrågorfrågor och du kommer att avsluta området med att skriva en personlig reflektion över hur du uppfattat boken.


Du ska ges förutsättningar att utveckla din förmåga att

 • förstå det du läser

  förbättra ditt läsflyt

 • utöka ditt ordförråd

 • träna på olika lässtrategier

 • träna på att skriva enligt skriftspråkets regler.


Centralt innehåll som behandlas i detta område:

 • lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter

 • språkets struktur

 •  

  anpassa språket efter syfte och mottagare.

Varför ska du lära dig det? 

Utdrag ur kursplanens syfte:

 • du ska kunna följa språkliga normer

  du ska kunna läsa och analysera texter för olika syften

Hur ska du lära dig det?

Genom att läsa en roman/ungdomsroman och samtala runt innehåll tränar du din läsförståelse. Du får respons från både kamrater i klassen och av läraren. Du tränar på att formulera vad du tycker om det lästa och om arbetet kring boken.  

Vilket material kommer du använda?

Boken vi läser. Litteraturfrågor att besvara i classroom under arbetets gång.

Hur ska området bedömas?

 • Du visar dina kunskaper kontinuerligt, både muntligt och skriftligt. Skriftligt genom uppgifter som finns i classroom. Muntligt genom t ex diskussioner i helklass och i smågrupper.

  Området innefattar att du tränar din muntliga förmåga genom boksamtal i grupp och att du besvarar litteraturfrågorna skriftligt. 

 • Se vilka kunskapskrav som bedöms under området nedan.

Hur ska återkoppling ges?

 • Muntligt, kontinuerligt under lektionstid.

 • Skriftligt av läraren i samband medden avslutande skrivuppgiften.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 •  SvSyfte formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
 •  SvSyfte läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
 •  SvSyfte anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
 •  SvSyfte urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
 • Kunskapskrav
 •  Sv  E 9Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med flyt genom att, på ett i huvudsak fungerande sätt, välja använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Sv  E 9Genom att göra enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.
 •  Sv  E 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.
 •  Sv  E 9Dessutom kan eleven ge enkla omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett i huvudsak fungerande sätt.
 •  Sv  C 9Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Sv  C 9Genom att göra utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse
 •  Sv  C 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.
 •  Sv  C 9Eleven kan skriva olika slags texter med relativt god språklig variation, utvecklad textbindning och relativt väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 •  Sv  C 9Dessutom kan eleven ge utvecklade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett relativt väl fungerande sätt.
 •  Sv  A 9Eleven kan läsa skönlitteratur och sakprosatexter med mycket gott flyt genom att, på ett ändamålsenligt och effektivt sätt, välja och använda lässtrategier utifrån olika texters särdrag.
 •  Sv  A 9Genom att göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.
 •  Sv  A 9Dessutom kan eleven utifrån egna erfarenheter och referensramar samt olika livsfrågor och omvärldsfrågor tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.
 •  Sv  A 9Eleven kan skriva olika slags texter med god språklig variation, välutvecklad textbindning och väl fungerande anpassning till texttyp, språkliga normer och strukturer.
 •  Sv  A 9Dessutom kan eleven ge välutvecklade och nyanserade omdömen om texters innehåll, språk och uppbyggnad och utifrån respons bearbeta texter mot ökad tydlighet, kvalitet och uttrycksfullhet på ett väl fungerande sätt.