👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

SV: Andra världskriget genom litteraturen

Skapad 2021-10-14 15:12 i Årstaskolan Stockholm Grundskolor
Centralt innehåll • Läsa och urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang. • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts. • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. MÅL: Bokcirkel med samtal kring boken Vid första tillfället planerar ni tillsammans hur långt ni ska ha läst till varje torsdag och skriver in det på bokmärket. Det är mycket viktigt att alla i gruppen läst så långt som ni kommit överens om! Varje torsdag kommer ni att samlas i bokcirkeln för att diskutera boken. Detta sker vid fyra tillfällen och alla i gruppen leder varsitt samtal utifrån frågorna nedan. En av er leder alltså samtalet utifrån frågorna men de andra i gruppen ska också ta ansvar för att föra samtalet vidare. Ställ följdfrågor, ifrågasätt, be om förklaringar, be om exempel och fråga vad de andra tycker och varför de tycker så. Det är allas ansvar att föra samtalet framåt. Samtalsfrågor till bokcirklarna Boksamtal 1 - Vad tänkte ni om boken när ni först såg den? - Var utspelar sig berättelsen och hur beskrivs miljön? - Vilka personer har vi mött i boken så här långt? - Vad vet ni om huvudpersonen? Vad tycker ni om henne/honom? Vad tycker ni om de andra personerna? Boksamtal 2 - Ta upp varsin händelse i boken som ni minns särskilt. Varför valde ni just den? Diskutera! - Vad undrar ni över när ni läser den här boken? - Verkligheten i den här boken kan kännas väldigt avlägsen från vårt liv. Men visst finns ändå saker som kan gälla alla människor. (Familj, kompisar, relationer, mänskliga behov mm) Vad kommer du att tänka på i ditt eget liv när du läser den här boken? Något du kan jämföra eller kommer att tänka på med dig själv? Diskutera! Boksamtal 3 - Vad har förändrats för huvudpersonen sedan början av boken? - Vilka citat har ni valt? Varför valde du just det citatet. - Vilken person intresserar er mest i boken? - Handlingen utspelar sig i en svunnen tid. Finns saker som sker här i världen i dag, 2013 som man kan koppla till detta. Vad kommer ni att tänka på? Kan ni jämföra med något i världen idag? Diskutera! Boksamtal 4 - Vad tyckte ni om i boken? Diskutera! - Vad tyckte ni inte om i boken? Diskutera! - Vilka diskussionsfrågor har ni skrivit ner? (Diskutera frågorna tillsammans) - Vilket budskap finns i boken? Ser några mönster i boken? - Kan ni jämföra den här boken med något annat ni läst, sett på film/teater eller annat? Bedömning E C A Eleven läser skönlitteratur och gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk. Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven läser skönlitteratur och gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk. Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven läser skönlitteratur och gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse. Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk. Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i. Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt. Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Grundskola 9 Svenska Svenska som andraspråk
Svenska åk 9 v. 39 - v.44 BOKCIRKLAR med skönlitteratur om Andra Världskriget Boksamtal varje fredag!

Innehåll

Centralt innehåll

 

• Läsa och urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.

 

• Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.

 

• Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor.

 

Bokcirkel med samtal kring boken

Vid första tillfället planerar ni tillsammans hur långt ni ska ha läst till varje fredag och skriver in det på bokmärket.

 

Det är mycket viktigt att alla i gruppen läst så långt som ni kommit överens om!

 

Varje fredag kommer ni att samlas i bokcirkeln för att diskutera boken. Detta sker vid fyra tillfällen och alla i gruppen leder varsitt samtal utifrån frågorna nedan.

 

En av er leder alltså samtalet utifrån frågorna men de andra i gruppen ska också ta ansvar för att föra samtalet vidare. Ställ följdfrågor, ifrågasätt, be om förklaringar, be om exempel och fråga vad de andra tycker och varför de tycker så. Det är allas ansvar att föra samtalet framåt.

 

 

Samtalsfrågor till bokcirklarna

 

Boksamtal 1

-          Vad tänkte ni om boken när ni först såg den?

-          Var utspelar sig berättelsen och hur beskrivs miljön?

-          Vilka personer har vi mött i boken så här långt?

-          Vad vet ni om huvudpersonen? Vad tycker ni om henne/honom? Vad tycker ni om de andra personerna?

 

Boksamtal 2

-          Ta upp varsin händelse i boken som ni minns särskilt. Varför valde ni just den? Diskutera!

-          Vad undrar ni över när ni läser den här boken?

-          Verkligheten i den här boken kan kännas väldigt avlägsen från vårt liv. Men visst finns ändå saker som kan gälla alla människor. (Familj, kompisar, relationer, mänskliga behov mm) Vad kommer du att tänka på i ditt eget liv när du läser den här boken? Något du kan jämföra eller kommer att tänka på med dig själv? Diskutera!

 

Boksamtal 3

-          Vad har förändrats för huvudpersonen sedan början av boken?

-          Vilka citat har ni valt? Varför valde du just det citatet.

-          Vilken person intresserar er mest i boken?

-          Handlingen utspelar sig i en svunnen tid. Finns saker som sker här i världen i dag, 2013 som man kan koppla till detta. Vad kommer ni att tänka på? Kan ni jämföra med något i världen idag? Diskutera!

 

Boksamtal 4

 

-          Vad tyckte ni om i boken? Diskutera!

-          Vad tyckte ni inte om i boken? Diskutera!

-          Vilka diskussionsfrågor har ni skrivit ner? (Diskutera frågorna tillsammans)

-          Vilket budskap finns i boken? Ser några mönster i boken?

-          Kan ni jämföra den här boken med något annat ni läst, sett på film/teater eller annat?

 

Bedömning

 

                      E                                               C                                                 A

Eleven läser skönlitteratur och gör enkla sammanfattningar av olika texters innehåll med viss koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven grundläggande läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk.

 Eleven kan också föra enkla resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då till viss del underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven läser skönlitteratur och gör utvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med relativt god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna i olika verk.

 Eleven kan också föra utvecklade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då relativt väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

 

Eleven läser skönlitteratur och gör välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll med god koppling till tidsaspekter, orsakssamband och andra texter visar eleven mycket god läsförståelse.

Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, olika livsfrågor och omvärldsfrågor, tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om budskap som är tydligt framträdande och budskap som kan läsas mellan raderna eller är dolda i olika verk.

Eleven kan också föra välutvecklade och nyanserade resonemang om verket med kopplingar till dess upphovsman. Eleven drar då väl underbyggda slutsatser om hur verket har påverkats av det historiska och kulturella sammanhang som det har tillkommit i.

Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med enkla och till viss del underbyggda argument på ett sätt som till viss del för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med utvecklade och relativt väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt.

 

Eleven kan samtala om och diskutera genom att ställa frågor och framföra åsikter med välutvecklade och väl underbyggda argument på ett sätt som för samtalen och diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.