👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Argumenterande text

Skapad 2021-10-14 16:25 i Tallbodaskolorna Linköping
Argumenterande text åk 4-6
Grundskola 4 – 6 Svenska som andraspråk Svenska
Du kommer under en tid framöver få lära dig hur man argumenterar för och emot något, varför det är bra att kunna argumentera för det man tycker, vad en argumenterande text är och vad som är viktigt att ha med när man skriver en argumenterande text.

Innehåll

Förutom gemensamma genomgångar och övningar kommer du att få skriva en argumenterande text tillsammans med dina klasskamrater och din lärare. Avslutningsvis får du skriva en egen argumenterande text.

Din text ska innehålla: 

-en rubrik som gör läsaren intresserad

-en inledning som talar om din åsikt

-olika argument för åsikten

-motivering för de olika argumenten

-ett motargument med svar

-en avslutning som sammanfattar dina argument och påverkar läsaren att tycka som du

 

Texten ska dessutom:

-vara tydligt skriven så att läsaren förstår vad du menar (röd tråd, skiljetecken och stor bokstav samt styckesindelning) 

 

Eget inflytande: 

-du får själv välja vad du ska skriva en argumenterande text om

Matriser

Sv SvA
Argumenterande text

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Röd tråd
Du skriver ännu inte med en röd tråd i din text vilket gör att det är svårt att förstå det du skriver.
Du skriver till stor del med en röd tråd i din text vilket gör den lätt att följa med i.
Du skriver din text med en röd tråd vilket gör den mycket lätt att följa med i.

Innehåll

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Rubrik
Du använder ännu inte en rubrik som talar om vad din text handlar om.
Du använder en rubrik som talar om vad din text handlar om
Du skriver en rubrik som talar om vad din text handlar om samt skriver en rubrik som gör läsaren intresserad.
Inledning
Du har ännu ingen inledning eller en inledning som inte tydligt berättar din åsikt.
Du har en inledning som tydligt berättar din åsikt.
Du har en inledning som tydligt berättar din åsikt samt gör läsaren intresserad.
Argument
Du skriver ännu inga tydliga argument eller utvecklar inte dina argument.
Du skriver argument för din åsikt och du utvecklar argumenten något.
Du skriver flera tydliga och utvecklade argument för din åsikt.
Motargument och svar på motargumentet
Du skriver ännu inget tydligt motargument eller ger inget utvecklat svar på motargumentet.
Du skriver ett tydligt motargument och ger ett svar på motargumentet som du utvecklar något.
Du skriver ett tydligt motargument och ger ett utvecklat svar på motargumentet.
Avslutning
Du har ännu ingen avslutning eller en avslutning som inte tydligt talar om din åsikt.
Du har en avslutning som tydligt talar om din åsikt.
Du har en avslutning som tydligt talar om din åsikt genom att den sammanfattar dina argument. Din avslutning påverkar läsaren att tycka som du.
Styckesindelning
Du använder ännu ingen styckesindelning och/eller gör styckesindelning på fel ställen vid flera tillfällen vilket gör att det blir svårt att läsa din text.
Du använder styckesindelning på flera ställen i din text vilket gör din text lättare att läsa och förstå.
Du använder styckesindelning på ett korrekt sätt, vilket gör din text lätt att läsa och förstå. Inledningen, varje argument, motargumentet med svar, samt avslutningen är egna stycken.

Språklig struktur

Nivå 1
Ännu inte godtagbara kunskaper
Nivå 2
Godtagbara kunskaper
Nivå 3
Mer än godtagbara kunskaper
Stor bokstav och skiljetecken
Du använder sällan stor bokstav i början på en ny mening eller avslutar meningar med punkt.
Du använder oftast stor bokstav vid ny mening samt avslutar meningarna med punkt.
Du använder skiljetecken (.,!?) på korrekt sätt och börjar ny mening med stor bokstav.