Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Väckelse och frikyrkor

Skapad 2012-04-19 09:06 i Rödsleskolan Oskarshamn
Under 1800-talet delades de kristna människorna i Sverige upp i två läger: de som höll sig till kyrkan och de som kallade sig frälsta och gick på sina egna möten. Många präster vände sig mot den nya rörelsen. Den kunde ju splittra kyrkan.
Grundskola 7 – 9 Religionskunskap
1726 stiftades en lag som förbjöd människor att be och fira gudstjänst utan en präst. Lagen hette konventikelplakatet. Under första delen av 1800-talet började präster och makthavare förstå att det inte gick att bestämma över människor hur människor skulle tro. Lagen upphävdes 1858. Detta fick hela Sverige att blomstra. Nya folkliga rörelser växte fram.

Innehåll

Lgr 11

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska utveckla kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar. Undervisningen ska skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.

Med hjälp av det centrala innehållet är hämtat från rubriken

Religion och samhälle

Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering.

Sambandet mellan samhälle och religion i olika tider och på olika platser.

Med hjälp av det centrala innehållet kommer eleverna att träna sin förmåga att analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden i samhället.

 

Arbetssätt och undervisning

Lärarledda genomgångar av det centrala innehållet.

Textstudier i sol 3000 s.356-366

Instuderingsfrågor

 

Visa vad du lärt dig

Skriftligt läxförhör

Tidsram

ca tre veckor

Bedömning

Se aktuell bedömningsmatris i religionskunskap årskurs 7-9.

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: