👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hjärta och blodomlopp

Skapad 2021-10-15 07:52 i Tunabergsskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Biologi
Din kropp är en av de mest fantastiska organismer som finns på jorden. Du består av tiotusentals miljarder små celler som alla har ett eget liv. Cellerna samarbetar och bildar tillsammans olika organ och organsystem - människokroppen. Du kommer att lära dig om hur din kropp fungerar.

Innehåll

Efter detta arbetsområde ska du kunna:

 1. beskriva hur hjärtat är uppbyggt
 2. redogöra för blodomloppet (de två kretsloppen samt de olika typerna av blodkärl)
 3. redogöra för vad blodet består av samt dess funktioner
 4. redogöra för hur de olika organsystemen samverkar/jobbar tillsammans

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i biologi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet,
  Bi
 • genomföra systematiska undersökningar i biologi, och
  Bi
 • använda biologins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara biologiska samband i människokroppen, naturen och samhället.
  Bi
 • Centralt innehåll
 • Hur den fysiska och psykiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Vanligt förekommande sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas. Virus, bakterier, infektioner och smittspridning. Antibiotika och resistenta bakterier.
  Bi  7-9
 • Kroppens celler, organ och organsystem och deras uppbyggnad, funktion och samverkan. Evolutionära jämförelser mellan människan och andra organismer.
  Bi  7-9
 • Fältstudier, experiment och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Bi  7-9
 • Sambandet mellan biologiska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Bi  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Bi  7-9

Matriser

Bi
Hjärta och blodomlopp

Du behöver träna mer på att:
E
C
A
Biologiska sammanhang, begrepp, modeller & teorier
- beskriva hjärta och blodomlopp och visar det genom att ge exempel användning av biologins begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om hjärtat och blodomloppet och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om hjärtat och blodomloppet och visar det genom att förklara med relativt god användning av biologins begrepp.
Du har mycket goda kunskaper om celler, lungor och andniong och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med god användning av biologins begrepp.
Samband som rör människokroppen
- föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, hjärtat och blodomloppet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, hjärtat och blodomloppet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, hjärtat och blodomloppet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Du kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, hjärtat och blodomloppet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Använda utrustning
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder eleven utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.