👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Europa

Skapad 2021-10-15 09:07 i Vessigebroskolans fritidshem Falkenberg
Europa
Grundskola 5 Svenska Geografi
Vi ska nu ge oss ut i Europa. Vi arbetar med kartstudier, ser faktafilmer, läser om länder i Europa, lär oss hur jordytan förändras av naturen själv och av människor. Vi jämför länder och tittar på var människor bor och inte bor i Europa. Vi studerar klimatet och naturen Europa.

Innehåll

Europa

Syfte

I detta arbetsområde ska du får utforska och analysera samspel mellan människa, samhälle och natur. Du får även möjlighet att göra geografiska analyser av omvärlden och värdera resultaten med hjälp av kartor och andra geografiska källor, teorier och tekniker.

Innehåll
Du kommer lära dig om:

- Europa i världen

- Europas kultur och naturlandskap

- Europas klimat

- Europas naturresurser

- EU

- Namn på länder, städer, berg, vatten och gränser

Arbetssätt
Vi kommer att utgå från läromedlet i So Puls åk 5.

Vi kommer att:

läsa texter

se på filmer

diskutera och samtala

arbeta med begrepp i wordwall

träna på länder, städer mm i Seterra

titta på Geografens testamente  och följa med i kartboken

Bedömning
Du kommer att få visa din kunskap muntligt och skriftligt

 • Redogöra för delar av Europas namngeografi (städer, berg, vatten, gränser, mm).
 • Redogöra för några olika naturtyper i Europa.
 • Redogöra för hur vi  människor använder naturen och varför vi väljer att bo där vi bor.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • analysera hur naturens egna processer och människors verksamheter formar och förändrar livsmiljöer i olika delar av världen,
  Ge
 • Centralt innehåll
 • Jordytan och på vilka sätt den formas och förändras av människans markutnyttjande och naturens egna processer, till exempel plattektonik och erosion. Vilka konsekvenser detta får för människor och natur.
  Ge  4-6
 • De svenska, nordiska och övriga europeiska natur- och kulturlandskapen. Processen bakom samt deras utmärkande drag och utbredning.
  Ge  4-6
 • Fördelningen av Sveriges, Nordens och övriga Europas befolkning samt orsaker till fördelningen och konsekvenser av denna.
  Ge  4-6
 • Namn och läge på övriga Europas länder samt viktigare öar, vatten, berg, regioner och orter.
  Ge  4-6
 • Centrala ord och begrepp som behövs för att kunna läsa, skriva och samtala om geografi.
  Ge  4-6
 • Ojämlika levnadsvillkor i världen, till exempel olika tillgång till utbildning, hälsovård och naturresurser samt några bakomliggande orsaker till detta. Enskilda människors och organisationers arbete för att förbättra människors levnadsvillkor.
  Ge  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om natur- och kulturlandskap och visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om processer som formar och förändrar jordytan, samt vilka konsekvenser det kan få för människor och natur.
  Ge  E 6
 • I resonemangen beskriver eleven enkla samband mellan natur- och kulturlandskap, naturresurser och hur befolkningen är fördelad.
  Ge  E 6
 • Eleven kan även använda geografiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ge  E 6
 • Dessutom för eleven resonemang om orsaker till och konsekvenser av ojämlika levnadsvillkor i världen och ger då enkla och till viss del underbyggda förslag på hur människors levnadsvillkor kan förbättras.
  Ge  E 6
 • Eleven har grundläggande kunska­per om Sveriges, Nordens och Europas namngeografi och visar det genom att med viss säkerhet beskriva lägen på och storleksrelationer mellan olika geografiska objekt.
  Ge  E 6