👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matteborgen 4A - Kap. 3 - Geometri

Skapad 2021-10-15 09:14 i Hässelby Villastads skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 4 Matematik
Eleverna kommer att få arbeta med bilder och beskrivningar av geometriska objekt. Eleverna kommer få uppskatta föremåls längd samt bekanta sig lite med hur man mätte längd förr. Vi kommer även träna de olika längdenheterna samt behandla området omkrets.

Innehåll

Arbetsområdets syfte och koppling till ämnet:

Vad ska jag arbeta med?

Syftet med arbetsområdet är att få kännedom om jämförelse, uppskattning och mätning av längd och omkrets av geometriska figurer bland annat kvadrater, rektanglar och trianglar med vanliga måttenheter.

 

Mål för eleven:

Vad ska jag lära mig?

-       Känna till något om hur man mätte längd förr

-       Kunna mäta och rita sträckor

-       Kunna uppskatta och mäta längd

-       Kunna växla mellan olika längdenheter

-       Känna till egenskaper och namnet på några geometriska objekt

-       Kunna rita rektanglar, kvadrater och trianglar med givna mått

-       Kunna räkna ut figurers omkrets

 

Viktiga ord: sträcka, meter, decimeter, centimeter, millimeter, kub, rätblock, kon, klot, cylinder, tetraeder, pyramid, sida, hörn, kant, längd, bredd, omkrets

 

Tema 

Sida 

Vecka 41 

Intro 

Så här mätte man förr 

Sträckor 

Sid. 68 – 69 

Sid. 70  

Sid. 71 

Vecka 42 

Meter och centimeter 

Decimeter 

Sid. 72 – 73 

Sid. 74 - 75 

Vecka 43 

Millimeter 

Vilket svar är rimligt? 

Geometriska objekt 

Sid. 76 – 77 

Sid. 78 - 79 

Sid. 80 - 81 

Vecka 45 

Omkrets 

Gömda figurer 

Diagnos 3 

Röda sidor 

Utmaningen 

Sid. 82 – 83 

Sid. 84 

Sid. 85 

Sid. 91 – 96 

Sid. 98 - 99 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Metoder för hur omkrets och area hos olika tvådimensionella geometriska figurer kan bestämmas och uppskattas.
  Ma  4-6
 • Jämförelse, uppskattning och mätning av längd, area, volym, massa, tid och vinkel med vanliga måttenheter. Mätningar med användning av nutida och äldre metoder.
  Ma  4-6