👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Krabban vecka 42

Skapad 2021-10-15 10:14 i Blidö förskola Helsingborg
Förskola
Vi vill tillsammans med barnen göra en resa genom "JAG" och min omvärld. Vi vill börja med våra sinne eftersom barnen har visat intresse och ställt frågor om ett barn på avdelningen som stundvis har lapp för ena ögat. Vi kommer arbeta med förståelsen för hur våra sinnen är kopplade till de olika kroppsdelarna och vilken nytta vi har av våra sinnen.

Innehåll

 

Syfte

Vi vill låta barnen uppleva och uppmärksamma sina sinnen. Våra fem sinnen som är lukt, smak, hörsel, känsel och syn och få förståelse för hur de är kopplade till våra olika kroppsdelar. Vi ska sätta ord på det vi upplever tillsammans, hur vi använder våra sinnen för att ta in världen omkring oss och utforska olika estetiska uttryckssätt att bearbeta våra upplevelser med såsom skapande, dans, musik mm. 

Varför är just detta lärandeinnehåll viktigt för barnen?

För att de ska få en förståelse för hur våra sinnen hänger ihop med våra kroppsdelar och hur de påverkar varandra.

Planering för att nå målet/målen:

 

Hur lägger vi upp arbetet?

Projektet kommer vi arbeta med två dagar i veckan och alla barnen får till sig samma saker men på olika sätt utefter mognad och intresse. Vi utvecklar våra lärmiljöer så att de ger möjlighet till taktila upplevelser och utmanar olika sinnen. Idéer vi har är känselpåsar, känselplattor med olika material för att utforska begrepp som mjukt, strävt, hårt mm. Spegel, flaskor med olika innehåll att lukta på, askar med olika innehåll för att lyssna hur det låter när man skakar dem. Vi kommer erbjuda olika material för att utforska ljud och ljus. Vi sätter ord på det vi upplever och känner.

För vilka?

Vilka undervisningsmetoder/undervisande aktiviteter kommer vi att använda oss av?

Vi kommer att arbeta utifrån vår tankekarta där varje barn ges förutsättning att komma med sina tankar och idéer och kunna ge uttryck för sina egna uppfattningar. Genom skapandeaktiviteter, lekar, nytt material, litteratur, filmer och via digitala verktyg. Genom vår tankekarta reflekterar vi tillsammans och utvecklar projektarbetet och på resans väg kommer det upp nya tankar och funderingar som vi tillsammans söker svaren på. Vår tankekarta är synlig för barnen och det tillkommer saker på den när barnen tycker att de lärt sig något nytt och på sätt får barnen syn på sitt egna lärande.

 

 

Mål:

 

Vilka/vilket mål ligger i fokus i denna planering? 

Se nedan i "lägg till", Läroplan

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18