👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckan stjärna på Pysslingen

Skapad 2021-10-15 10:33 i Förskolan Slöjdaren Umeå
Förskola
Veckans stjärna är något som de flesta barn verkligen ser fram emot att vara. Under den veckan man är en av veckans stjärna uppmärksammas barnet lite extra.

Innehåll

Veckans stjärna HÖSTEN 2021

 

- Denna termin tar barnet med sig:

·         En BOK som vi läser högt under en samling.

·         ETT GOSEDJUR

·     En FAVORITLÅT        (Som vi kommer att ha rörelselek till)

Dessa saker läggs i påsen barnet får med hem och tas med till förskolan där barnet visar dem och berättar om dem på veckans stjärnasamlingen då lyssnar vi på låten. Någon gång under veckan läser vi sedan veckans stjärnas bok.

- Veckans stjärna får dra tre st rörelseuppdrag på Veckans stjärna samlingen som vi utför till deras favoritlåt. De får även bjuda sina kompisar på frukt.

 

Varför har vi valt att ha veckans stjärna?:

 Veckans stjärna är något som de flesta barn verkligen ser fram emot att vara. Under den veckan man är en av veckans stjärna uppmärksammas barnet lite extra

Varje vecka drar vi vem som ska få bli veckans stjärna. På Pysslingen blir man veckans stjärna en gång på höstterminen och en gång på vårterminen.

 Syftet är att barnen får tillfälle att träna på att vara i centrum och tränar sin tillit tills sig själv och tron på sin egen förmåga. De övriga barnen i barngruppen får träna på att ställa frågor till veckans stjärna som i sin tur får träna på att svara, lyssna och reflektera. Barnen tränas i att vänta på sin tur att svara/fråga, respektera varandra.

 Genom att barnen berättar om det de tagit med sig tränar de att prata inför kamrater, och i att använda sitt språk, kommunicera. Vi läser veckans stjärnas bok och göra en djupdykning i boken tillsammans med barnen. Vi reflekterar bland annat om vad som händer i boken, bilder och miljöer, karaktärer. Barnens tankar, pratar om svåra ord m.m Vad är det egentligen som händer i boken, barnen funderar och berättar hur de upplever boken. Barnen blir delaktiga i läsningen och veckans stjärna som valt boken blir extra delaktig.

 Ett av slöjdarens prioriterade mål detta år är det globala målet “Hälsa och välbefinnande” där vi valt att fokusera på rörelse och motorik lite extra. Veckans stjärnas låt kommer att användas att göra rörelselek under veckan såsom gympa dansstopp, disco eller något annat till.

Veckans stjärna tänker lite extra med det gröna hjärta, genom att gå ut till sopsorteringskärlen och hjälpa till att sorterar våra sopor. Genom delaktighet i sopsorteringen ökar vi barnens kunskap och intresse kring att hålla rent i vår miljö såväl inne som ute samt att olika material kan återanvändas. 

 

VARFÖR? 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

– sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet, (Lpfö 2018 s.13)

– självständighet och tillit till sin egen förmåga, (Lpfö 2018 s.13)

– förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,( Lpfö 2018 s.13)

– förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans, (Lpfö 2018 s.14)

– ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften, (Lpfö 2018 s.14)

- ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället. (Lpfö 2018 s.14)

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18