👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska/Svenska som andraspråk årskurs 9: Läsförståelse/Samtal (Y21)

Skapad 2021-10-15 10:38 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Grundskola F – 9 Svenska som andraspråk Svenska
I det här momentet ska vi arbeta med skönlitterära samt andra texter som samtalsunderlag i syfte att öva inför Nationella Proven Delprov A.

Innehåll

Examination

 • Läsförståelsetest
 • Nationella Proven Delprov A

Material 

 • Gemensamma diskussioner
 • Kompendium texter och övningar
 • Kursbok
 • Skönlitterär bok - Snöstormen - och samtalsmall
 • Läsförståelsefrågor

Momentschema

 

vecka

måndag

tisdag

torsdag

v 41

Låna bok (Snöstormen)

Gå igenom mallen för NP delprov A

Läsa i lärobok och svara på Google formulär i Classroom

Läsa i lärobok och svara på Google formulär i Classroom

Boksamtal mall (studi.se) alternativt bara mina frågor

Läsa bok + eget arbete

Boksamtal 1 (s. 5-25)

v 42

Läsa bok + eget arbete

Diskussion 1

Läsa bok + eget arbete

Boksamtal 2 (s. 26-52)

v 43

Läsa bok + eget arbete

Diskussion 2

Läsa bok + eget arbete

Boksamtal 3 (s. 55-83)

v 44

     

v 45

Diskussion 3

Diskussion 4

Repetition mall för NP + förklara upplägg/planering för dagen.

NP

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå, tolka och analysera texter från olika medier. Att urskilja texters budskap, tema och motiv samt deras syften, avsändare och sammanhang.
  Sv  7-9
 • Att leda ett samtal, formulera och bemöta argument samt sammanfatta huvuddragen i vad som sagts.
  Sv  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna från olika tider, från Sverige, Norden och övriga världen. Skönlitteratur som belyser människors villkor och identitets- och livsfrågor. Lyrik, dramatik, sagor och myter.
  Sv  7-9