👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska som andraspråk 2: Skönlitterär analys (Tema Stress) (SA20)

Skapad 2021-10-15 10:46 i Birgittaskolan gymnasium Linköping
Gymnasieskola Svenska som andraspråk
I det här momentet ska vi möta samtida litteratur inom ett tema - stress. Vi börjar i temat med diskussioner kring temat med hjälp av våra kuratorer på skolan, för att sedan börja arbeta med noveller. Därefter delar vi upp oss i mindre grupper och läser olika böcker inom temat tillsammans med skolans bibliotekarier.

Innehåll

Examination

  • Examinerande lässtopp (4 tillfällen)

Material 

  • diskussioner om stress
  • arbete med noveller (övning!)
  • lässtopp 
  • lärobok

Momentschema

 

v

onsdag 10:30-12:05

fredag 14:20-16:00

v 41

Avslutande lektion förra momentet (polis, film, diskussion, vittnesövning)

Uppstart nytt moment (skönlitterär analys)

besök Åsa och Camilla (tema stress)

v 42

Arbete med noveller

Presentation av uppgift, låna böcker 

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 43

Lässtopp 1

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 44

   

v 45

Lässtopp 2

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 46

Lässtopp 3

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

Eget arbete med läsning & förberedelser lässtopp

v 47

Lässtopp 4

Nytt moment

 

Kopplingar till läroplanen

  • Centralt innehåll
  • Läsning av och samtal om skönlitteratur författad av såväl kvinnor som män från olika kulturer och tider som ger underlag för att utveckla språket och samtala om berättarstrukturer, allmänmänskliga teman och vanliga litterära motiv.
    Sva  -