👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digital kompetens

Skapad 2021-10-15 11:03 i Luleå Gymnasieskola Luleå Kommun BUF
Gymnasiesärskola Information och kommunikation
Datorns användning i det moderna samhället.

Innehåll

  Planering Digital kompetens 

1. Vi startar alla lektioner med en kort lärargenomgång 

2. Uppgifterna finns att få i text, bild, video samt ett antal tester

·         v. 35

Genomgång på smartboard: Introduktion, Vad är digital kompetens?

Samhället, individen, gruppen, bra dåligt? Din digitala användning, enkät.

Innehåll: Utvecklingen av informationssamhället och dess betydelse för individ och samhälle.

Syfte: Kunskaper om informationssamhället.

·         v. 36

Genomgång på smartboard: Var får vi information? Vad är källkritik?

Innehåll: Sökning, hantering och kritisk granskning av information på internet.

Syfte: För att lära sig utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt och serviceinriktat sätt.

·         v. 37

Genomgång: Programmen i datorn Office 365. Word dokument

Innehåll: Digital kommunikation hur vi kommer att kommunicera mellan lärare och elever. 

Syfte: Förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt, serviceinriktat sätt.

·         v. 38

Genomgång: Övningar i Word

Innehåll: Vad kan vi använda Word till.

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner, Test

·         v. 39

Lärare genomgång: IT-säkerhet skydda sig i ett datorsystem. I detta ingår förebyggande, upptäckt och åtgärdande av obehöriga användare av datorsystem, bland annat hackers och virus. Hur gör vi? Wordövningar

Innehåll:  Word uppgifter

Syfte Förmåga att utföra informations- och kommunikationsuppgifter på ett etiskt sätt. Kunskaper i Word

·         V.40

Genomgång: Övningar i Word

Innehåll: Vad kan vi använda Word till. Test

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

·         V.41

Genomgång: Övningar i Word

Innehåll: Vad kan vi använda Word till.

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

·          v.42

Genomgång: Övningar i Word

Innehåll: Vad kan vi använda Word till.

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

·         v. 43 

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 45

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter. 

v. 46

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 47

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 48

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 49

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 50

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 51

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 2

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

 

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v.3 

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt

 

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 4 

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Vi har startat med ett slut test i Word.

 

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 5

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Slut test i Word.

 

 

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v, 6

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Slut test i Word.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 7 

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Slut test i Word.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i Word och dess funktioner och utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 8

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning samt start att jobba med PowerPoint.

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Slut test i Word.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i Word och PowerPoint med dess funktioner att utföra informations- och kommunikationsuppgifter

v. 9

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning samt start att jobba med PowerPoint.

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Slut test i Word.

 

 

 

 

Syfte: Kunskaper i Word och PowerPoint med dess funktioner att utföra informations- och kommunikationsuppgifter

v. 11

Genomgång: Övningar i Word samt tangentbordsträning samt start att jobba med PowerPoint.

Innehåll: Övning att använda tangentbordet på rätt sätt. Slut test i Word.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i Word och PowerPoint med dess funktioner att utföra informations- och kommunikationsuppgifter

v. 12

Genomgång: Skapa samt introducera en PowerPoint presentation. 

Innehåll: Övning att skapa och genomföra en PowerPoint presentation.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i  PowerPoint med dess funktioner att utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v. 13

GenomgångSkapa samt introducera en PowerPoint presentation. 

Innehåll: Övning att skapa och genomföra en PowerPoint presentation.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i  PowerPoint med dess funktioner att utföra informations- och kommunikationsuppgifter.

v.14

GenomgångSkapa samt introducera en PowerPoint presentation. 

Innehåll: Övning att skapa och genomföra en PowerPoint presentation.

 

 

 

Syfte: Kunskaper i  PowerPoint med dess funktioner att utföra informations- och kommunikationsuppgifter.