👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Maskerad

Skapad 2021-10-15 12:47 i Förskolan Mariehem Umeå
Förskola
En planering för en maskerad i en barngrupp på 3 år.

Innehåll

Mål: se bifogade mål ur Lpfö

Syfte:att barnen ska ges möjlighet att berätta för varandra om sina nya ”jag” som utklädda. Samt att använda sin rörelseglädje och fantasi.

genomförande:barngruppen kommer att få klä ut sig med maskeradkläder antigen hemifrån eller från förskolan. Vi startar upp maskeraden med en språksamling där barnen berättar och lyssnar på varandra. Aktivitet där efter blir sång/dans samt fri lek där barnens fantasi leder oss. Barnen har här stort inflytande. 
avslutningsvis samlas vi igen och visar foton från dagen med hjälp av en projektor. Barnen får då reflektera med hjälp av bilder.

ramfaktorer: 16 st 3 åringar. Ca 1,5 h. 3 pedagoger. Vi håller till i förskolans större scenrum. 

Kopplingar till läroplanen

  • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
    Lpfö 18
  • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
    Lpfö 18
  • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
    Lpfö 18