👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk Marknadsföring 1

Skapad 2021-10-15 13:34 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Handel
Praktisk Marknadsföring är praktisk, inspirerande och talar till flera av våra sinnen såsom tex syn, hörsel, luktsinnet, smaksinnet och känsel.

Innehåll

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande med tonvikt på "gulmarkerat"

3.      Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

4.      Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.

5.      Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

6.      Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

7.      Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.

8.      Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

9.      Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

10. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

Kurskod: HANPRA01

Kursen praktisk marknadsföring 1 omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 7 och 10. I kursen behandlas grundläggande kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 • Affärsidé, marknads- och säljplan.
 • Marknadsföring och säljkampanjer och andra säljfrämjande åtgärder.
 • Sortiment, butiksprofil och kundens uppfattning och butiksupplevelse.
 • Snabbtextning och säljstödsmaterial.
 • Datorstöd i exponeringsarbetet.
 • Konsument- och marknadslagar.
 • Etiska regler.
 • Butiksmatematik, till exempel beställningspunkt och omräkningstal, marginal och pålägg, samt riskbedömningar.
 • Metoder för utvärdering av marknadsföring.
 • Butikskommunikation och hur butiksmiljön påverkar och vägleder kunders köpbeteende i butiken.
 • Butikskommunikatörens uppgifter i olika slags butiker, till exempel dagligvarubutiker och fackhandelsbutiker.

 

Uppgifter

 • 1. Marknadsföring utifrån affärsidé

 • 2. Marknadsför din butik

 • 3. Exponeringens grunder

 • 4. Sinnenas marknadsföring

 • 5. Planera dina kampanjer

 • 6. Räkna på kampanjer

 • 7. Extern kommunikation

 • 8. Fånga synintrycken

 • 9. säljstödsmaterial för exponering - stöd till försäljningen

 • 10. Skapa budskap- med datorn eller för hand

 • 11 Följ spelreglerna