👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Prov vecka 43 El mundo hispánico

Skapad 2021-10-15 13:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Colores 6 El mundo hispánico
Grundskola 6 Moderna språk - språkval
.Berätta vad man heter .Var man kommer ifrån .Geografi och var olika länder ligger .Vilka språk pratar man pratar

Innehåll

Vi har arbetat med textboken Colores 6 El mundo hispánico sid. 14 - 19 samt tillhörande övningar i övningsboken. Som komplement användande vi "Glosor.EU. Du har tränat uttal samtidigt som frågeorden tas upp i olika sammanhang.

I veckan 43 du blir bedömd på läsförståelse, skriftligt, muntligt

.Berätta vad man heter
.Var man kommer ifrån
.Geografi och var olika länder ligger
.Vilka språk pratar man pratar
 
Vi gör läsförståelse, skriftligt, muntligt prov v 43

 

På den läsförståelse provet ska ni att läsa en text som beskriver en person och svara på frågorna. På den skriftligt provet ska du presentera. (Papper, penna och suddgummi. )

¨

1- Att berätta vad heter du.

2- Var kommer du ifrån?

3- Vilka språk pratar du?

8- Var ligger ditt land eller någon annan land.

9- Fraser från olika spansktalande länder.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • förstå och tolka innehållet i talat språk och olika slags texter,
  M2
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  M2
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  M2
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  M2
 • reflektera över livsvillkor, samhällsfrågor och kulturella företeelser i olika sammanhang och delar av världen där språket används.
  M2
 • Centralt innehåll
 • Ämnesområden som är välbekanta för eleverna.
  M2  4-6
 • Vardagliga situationer, intressen, personer och platser.
  M2  4-6
 • Vardagsliv och levnadssätt i olika sammanhang och områden där språket används.
  M2  4-6
 • Olika former av samtal och dialoger.
  M2  4-6
 • Enkel information och enkla meddelanden.
  M2  4-6
 • Strategier för att uppfatta betydelsebärande ord i tal till exempel genom att gissa och dra slutsatser med hjälp av sammanhanget.
  M2  4-6
 • Olika sätt att hitta enkel, tydlig information i givna källor på internet och andra medier.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser i det språk eleven möter, med betoning på uttal och intonation samt sambandet mellan skrift och uttal.
  M2  4-6
 • Hur ord och vardagsfraser används i olika situationer.
  M2  4-6
 • Hur olika formuleringar används för att inleda och avsluta olika typer av framställningar och samtal.
  M2  4-6
 • Enkla presentationer, meddelanden, beskrivningar och dialoger i tal och skrift.
  M2  4-6
 • Strategier för att lösa språkliga problem i samtal, till exempel gester och frågor.
  M2  4-6
 • Språkliga företeelser för att förtydliga kommunikationen med betoning på uttal och intonation.
  M2  4-6

Matriser

M2
Spanska Att läsa/ att skriva/ att tala

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Att läsa
Når ej målen än
Du kan förstå det viktigaste innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det mesta av innehållet i enkelt språk som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Du kan förstå det innehållet som talas lugnt och tydligt om saker du känner till.
Att skriva
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du skriver olika texter.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du skriver olika texter.
Att tala
Du kan beskriva och kommentera innehållet i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett ganska bra
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett enkelt sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett bra sätt.
Du kan beskriva och kommentera innehåll och detaljer i talat språk på ett utvecklat sätt. Du följer budskap och instruktioner på ett mycket bra sätt.
Interaktion - muntligt
Du kan uttrycka dig på ett ganska bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett bra sätt när du pratar med andra.
Du kan uttrycka dig på ett mycket bra sätt när du pratar med andra.