👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Praktisk marknadsföring 2

Skapad 2021-10-15 14:08 i Staffangymnasiet Hälsinglands utbildningsförbund, GY
Gymnasieskola Handel Företagsekonomi
Den enskilde konsumenten kommer dagligen i kontakt med mer än 2000 olika varor och tjänster. Vi köper och konsumerar ständigt olika produkter, allt från pålägget på frukostmackan till bussresan till jobbet/skolan. Dessutom möter vi hela tiden reklam och information via social medier, e-post, tv radio , utomhusreklam på stortavlor osv. Vi det idag att en kund tar sitt köpbeslut väldigt fort, på tolv sekunder! Detta innebär att varje enskild butik måste vara smartare än sina konkurrenter i sin marknadsföring. Att kommunicera säljande! Detta är en fortsättningskurs på praktisk marknadsföring 1 där du kommer att fördjupa dig ytterligare inom området.

Innehåll

Ämnet Handel delar av Syfte

Undervisningen i ämnet handel ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande:

3.      Förmåga att planera, organisera och utföra arbetsuppgifter inom handel med varor och tjänster.

4.      Färdigheter i att utforma säljstödsmaterial och säljande varuexponeringar.

5.      Förmåga att använda utrustning, material, redskap, tekniker och arbetsmetoder inom området.

6.      Kunskaper om lagar och andra bestämmelser inom området.

7.      Förmåga att utföra ekonomiska beräkningar, göra riskbedömningar och lösa problem.

8.      Förmåga att arbeta ergonomiskt, säkert och miljöanpassat.

9.      Förmåga att utvärdera sitt arbete och resultat.

10. Förmåga att samverka med andra och kommunicera med kunder.

Kurskod: HANPRA02

Kursen praktisk marknadsföring 2 omfattar punkterna 3–10 under rubriken Ämnets syfte, med särskild betoning på punkterna 4, 6 och 10. I kursen behandlas fördjupade kunskaper i ämnet.

Centralt innehåll

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll:

 

 • Affärsidé samt säljmiljöns utformning i fråga om ljus, ljud, färg och form.
 • Marknads- och säljplan.
 • Omvärldsanalys och marknadsundersökningar.
 • Varuexponering, skyltning och säljstödsmaterial, exponering i olika prislägen, i olika branscher och för olika typer av kunder.
 • Datorstöd i praktisk marknadsföring.
 • Lagar och andra bestämmelser inom området samt etiska regler.
 • Konkurrensmedel, konkurrensförmåga och lönsamhet.
 • Miljö, kretsloppstänkande, resurshushållnings- och säkerhetsfrågor.

Bedömning - Vad som ska bedömas och hur det går till.

* Skriftlig inlämningsuppgift

* Inspelade redovisningar mp.4

* Muntliga redovisningar (på yrkesteorilektioner)

* Varuexponering/kampanjbyggen (På APL-platsen)

* Loggbok med kontinuerliga inlämningar kring olika frågeställningar 

* Innehållet i trepartssamtalen med dig, din handledare och mig som lärare som ska utgå ifrån självvärderingen. 

Uppgifter

 • 1. Från affärsidé till butiksprofil

 • 2. Lär känna dina marknadsförutsättningar

 • 5. Med säljmiljön skapas köpupplevelse

 • 6. Kommunicera säljande i butiken

 • 7. Kommunikation via medier

 • 9. Mässor-många kontakter på kort tid

 • 10. kundvård

 • 11. Intern Marknadsföring