Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsområdet vikingatiden

Skapad 2012-04-19 14:42 i Pysslingen Skolor Lännersta skola Arkiv Pysslingen grundskolor
Grundskola 4 – 6 Historia

Innehåll

Beskrivning

Under några veckor kommer vi att jobba med Vikingatiden i Sverige som var mellan ca 800- 1060 evt.


När arbetsområdet är slut ska du:

- Känna hur och var vikingarna levde.

- Känna till var vikingarna reste och varför.

- Känna till vad vikingarna hade för tro och de vanligaste gudarna.

- Känna till runstenar och runor.

- Känna till varför vikingatiden tog slut. 


I det centrala innehållet i kursplanen står det så här:

Vad arkeologiska fynd, till exempel myntskatter och fynd av föremål från andra kulturer kan berätta om kulturmöten och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män. Nordens kulturmöten med övriga Europa och andra delar av världen genom ökad handel och migration, till exempel genom vikingatidens resor och medeltidens handelssystem. 


 

Du kommer att få

* använda dig av böckerna "Puls Historia" av Körner-Lindberg och "Vikingatiden" av Lindström-Wahlbom samt annan litteratur.

* besöka Historiska muséet och vara med på Lajv: Birkaflickans tid.

* göra studiebesök vid Farsta-gravfältet, Ösby gårds gravfält samt runstenen vid Väsby (alla platser ligger i vårt närområde)

* lyssna på högläsning av "Drakskeppet" av Maj Bylock samt analysera innehållet med utgångspunkt: vikingatiden.

* läsa en skönlitterär bok med vikingamiljö och skriva en egen berättelse med vikingamiljö. I boken och i din berättelse får du arbeta med person- och miljöbeskrivningar samt analysera fakta från vikingatiden.

* arbeta praktiskt med olika vikingatekniker.

* redogöra både skriftligt och muntligt vad du lärt dig om vikingatiden.

* diskutera olika källor vi använder oss av för att lära oss om vikingatiden

Metod

Vi jobbar så här:

1 Jag berättar och du gör anteckningar

2 Vi samtalar och reflekterar

3 Du besvarar instuderingsfrågor med hjälp av texthäftet.

4 Du ser några filmer om vikingatiden som vi diskuterar.

5 Vi gör ett studiebesök på Björkö i Mälaren där vikingastaden Birka låg.

6 Du får göra en fördjupningsuppgift - Du ska tillsammans med några kompisar göra ett vikingaspel där ni visar era kunskaper om tidsepoken. Spelet ska sedan presenteras för och testas av dina klasskompisar.

7 Du får ett avslutande prov som jag bedömer, men jag tittar även på hur du har utfört fördjupningsuppgiften.

Syftet med undervisningen är att du ska få möjlighet att:

- använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer.

- kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap.

- reflektera över din egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv.

- använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.

Bedömning

Du bedöms utifrån hur väl du:

- har kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.

- visar det genom att föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.

- i studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan du använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.

Matriser

Hi
Arbetsområdet vikingatiden

Bedömningsmatris till arbetsområdet vikingatiden

Behöver utvecklas
På god väg
Visar förtrogenhet
Du känner till hur och var vikingarna levde samt var vikingarna reste och varför.
Du känner till vad vikingarna hade för tro och de vanligaste gudarna samt runstenar och runor.
Du kan föra underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
Du kan använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: