👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

IM 22/23 Social omsorg 1 100 p

Skapad 2021-10-17 11:30 i Bessemerskolan Sandviken
Gymnasieskola Social omsorg
Välkomna till kursen Social omsorg 1, 100 poäng. I kursen kommer du få kunskaper om hur man utför arbetsuppgifter inom socialtjänsten, hur den sociala omsorgen fungerade förut, vilka lagar som styr verksamheterna idag och mycket mer förstås. I kursen ingår också APL, arbetsplatsförlagt lärande, som du kommer att genomföra under vårterminen.

Innehåll

Kursen är indelad i olika områden utifrån det centrala innehållet och ämnets syfte: 

1. v. 34-38

Centrala begrepp 

Examination: Skriftligt prov v. 38 

 

2. v. 38-41

Kommunikation och professionella samtal. 

Examination: Grupparbete nr 1 v. 40- spela teater som bygger på rätt och fel kommunikation samt APL-bedömning under VT-22. 

 

3. v. 41-42

Personnära omsorg, sociala aktiviteter samt hjälpmedel. Delar av Kapitel 4 och 6. 

 

4. v. 45-50

Kapitel 2, 3 och 10. Historia, arbetsmiljö, lagar och sekretess. 

Examination: Skriftligt prov v. 50

 

3. v. 2-6 Sociala aktiviteter. 

Examination: Individuell uppgift: Filma när du gör två serviceuppgifter i hemmet, Skapa en aktivitetsplan där aktiviteten utförs under APL samt APL-bedömning under VT-22. 

 

5. v. 7-8

Livsvillkor och levnadsvanor 

Examination: Se film och recensera denna utifrån frågor. Diskussioner i helklass. 

 

APL v. 12-20 

 

6. v. 10-14

Kapitel 7. 

Professionellt och etiskt förhållningssätt. 

Examination: Diskussioner och etiska dilemman samt APL-bedömning. 

 

7. v. 17-19

Kapitel 5 

Att arbeta inom LSS-verksamheter. 

Examination: - 

v. 19-22 Uppsamling/rester

 

 

  • Det blir både skriftliga och muntliga prov i form av diskussioner, inlämningsuppgifter samt grupparbeten med presentationer inför klassen. 
  • Veckorna kan komma att justeras, om vi behöver mer eller mindre tid inom något område!