👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fritidsråd

Skapad 2021-10-17 19:59 i Bromstensskolan Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 SO (år 1-3) Svenska
Fritidsråd Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen ska bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt delta i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta ett personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja t ex. teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.

Innehåll

Innehåll

Syfte/innehåll:

Att du som elev ska ha inflytande över fritidsverksamheten på din årskurs.

 

Det betyder att du ska få lära dig:

Demokratins principer och utveckla din förmåga att arbeta i demokratiska former.

 

Begrepp som du kommer att träna på:

Inflytande

Delaktighet

Demokrati

Ansvar

 

Så här kommer du arbeta:

Delta i fritidsråd var 3:e vecka i halvklasskonstellation, för att alla ska kunna påverka, ta ansvar och vara delaktiga.

Delta med egna tankar och förslag utifrån sina förutsättningar samt lyssna aktivt till andra mötesdeltagare.

"Tömning" och genomgång av förslagslåda som finns på årskursen. 

Gemensamma frågor och förslag.

Uppföljning av ex. aktiviteter, inköp utifrån tidigare förslag och beslut.

 

 

 

Så här kommer läraren att bedöma din kunskapsutveckling:

 

Kopplingar till läroplanen

  • kan göra och uttrycka medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper om mänskliga rättigheter och grundläggande demokratiska värderingar samt personliga erfarenheter,
    Gr lgr11
  • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
    Gr lgr11
  • visa respekt för den enskilda individen och i det vardagliga arbetet utgå från ett demokratiskt förhållningssätt, och
    Gr lgr11