👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk 21/22

Skapad 2021-10-25 09:26 i Stömne förskola Hudiksvall
Förskola
Vi vill ge barnen möjlighet till en språkstimulerande miljö där samspel och kommunikation får ta plats. Vi ställer oss frågan "Hur utforskar barnen språket?" Utifrån våra iakttagelser utvecklar vi undervisningen och lärmiljön.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Språk

Tidsperiod: ht 21 / vt 22

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Hela förskolan

Barnens ålder: 1-5

År och datum: september 2021

 

Vilket innehåll ska behandlas?

-   språkutveckling utifrån barnens ålder och utvecklingsnivå

 -    samspel och kommunikation

 -  utforska digitala verktyg

 

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? (Skriv eller ange nedan)

- förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld

- förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika  uttrycksformer som bild, form, rörelse, drama, sång, musik och dans

- intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra

- ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor-

- intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap
Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


- skapa förutsättningar för samspel och kommunikation

- intresse för berättelser och bilder, skriftspråket och symboler samt viljan att själv uttrycka sig

- utvidga ordförrådet

- förstå begrepp

- sätta ord på känslor och uttrycka känslor på andra sätt, t.ex.

dans, rörelse, drama, bild, musikHur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?
-

- Arbetar utifrån nyfikenhetsfrågan “Hur utforskar barnen språket?”

- Vi arbetar ofta i mindre grupper, ger barnen möjlighet att kommunicera och vara delaktiga.

- Använda oss av digitala verktyg

- Vi väver in arbetet med språk och kommunikation i de projekt vi har på avdelningarna, fånga upp barnens intressen, några utgår från en bok

- Olika språksamlingar, bl.a. Bornholm

- “dansa en bok”, dramatiserar berättelser,

- Använder konkret material då vi berättar sagor, rimmar och ramsar tillsammans med barnen.

- Barnen deltar i dokumentation och reflektion, fånga upp deras intressen och idéer, uppmärksamma barnen på hur vi arbetat vidare utifrån deras idéer och intressen.

- Vi använder kartläggningsmaterialet TRAS för att ta reda på gruppens behov av kommunikationsfrämjande och språkutvecklande arbete. 
-Alla pedagoger har ett gemensamt ansvar.

- Gemensam utvärdering av hur arbetet fortlöper v. ? 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?

- kommunens 3-stegsdokumentation

- barnens alster på avdelningen, temavägg

- barnens berättelser

- foto, film

- barnen deltar i dokumentationen, fotograferar, berättar

- UNIKUM

- reflektioner tillsammans med barnen, titta tillbaka, vad har vi lärt oss?

- veckodokumentationPlaneringen upprättad av: pedagoger på Snickerboa

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18