👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Beas planering

Skapad 2021-10-25 12:45 i Tornets förskola Visa kommun
Förskola
Kommunens mall för Förskolans pedagogiska planering. Den beskriver hur vi planerar vår pedagogiska verksamhet och systematiskt följer upp den.

Innehåll

Utifrån kvalitetsrapporten är vårt utvecklingsområde för följande period förskolans språkutvecklande arbete. Vi arbetar med området, dokumenterar våra aktiviteter och följer varje eller varannan vecka upp detta utifrån våra reflektionsfrågor.

Syfte

Vad ska barngruppen lära sig, förmå och förstå?

exempel: 

Varför använder vi bokstäver när vi skriver?

Syftet är att barnen ska få möjlighet att att fortsätta utveckla sitt intresse för skriftspråk i en kreativ, tillåtande och utmanande miljö med tillgång till bokstäver, alfabet och annat material. 

Målkriterier

Hur vet vi att vi bidrar till barnens lärande och utveckling?

exempel: 

 • Barnen använder sig av materialet som vi erbjuder dem. 
 • Barnen visar intresse för att skriva sitt namn och pratar med sina kamrater om hur det ser ut, vilka bokstäver som ingår.
 • Barnen känner igen sitt eget namn och kanske några av kompisarnas
 • Barnen använder sig av olika material, så som pennor, penslar, digitala verktyg eller naturmaterial för att kommunicera med skriftspråk.

Aktiviteter

Vilka aktiviteter erbjuder vi? I vilken lärmiljö? 

exempel:

   

Pedagogisk dokumentation

Hur följer vi upp?

exempel:

Vi dokumenterar kontinuerligt arbetet i Lärloggar tillsammans med barnen och reflekterar tillsammans med dem för att se hur vi kan gå vidare. Vi ser till att barnens tankar tas tillvara genom observationer och dialog med barnen.

Vi delger föräldrar hur arbetet fortgår genom Lärloggar och i samtal.

Vi reflekterar tillsammans med kollegor varje eller varannan vecka utifrån våra reflektionsfrågor.

Analys en gång i kvartalet utifrån våra analysfrågor.

Reflektionsfrågor

Fyll i under planeringen:
Vad tycker barnen att vi har missat att ta med i dokumentationen?

Vad upplevde de som det viktigaste?

Vad vill de prova nästa gång?

Vad har vi fått syn på?

Analysfrågor 

Fyll i under planeringen:
Vad behöver vi utveckla i arbetslaget?

Vad kan vi bli bättre på?

Vad har vi missat?

Möter vår pedagogiska miljö det vi vill nå?

Reflektionsfrågor

 

Kopplingar till läroplanen

 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • Kap 1. EN LIKVÄRDIG UTBILDNING
  Lpfö 18
 • Kap 1. VARJE FÖRSKOLAS UTVECKLING
  Lpfö 18